Ουκρανία

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ουκρανία έχει λάβει νέες μορφές που ενσωματώνονται στις παγκόσμιες επιχειρηματικές και κοινωνικές τάσεις. Σήμερα το επιχειρηματικό μυαλό χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και πρέπει να βασίζεται έντονα στη δημιουργικότητα και στον κοινωνικό προσανατολισμό – όλα αυτά καθίστανται απαραίτητα κριτήρια σε μια σύγχρονη και πολύ ανταγωνιστική συγκυρία. Μεταξύ των σύγχρονων τάσεων της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην Ουκρανία είναι η άνοδος των κοινωνικών επιχειρήσεων, η ίδρυση επιχειρήσεων και η εμφάνιση επιχειρήσεων.

Προς το παρόν δεν υπάρχει νόμος που να ρυθμίζει τη δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το ισχύον νομικό περιβάλλον επιτρέπει την άσκηση κοινωνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που βασίζεται σε νομικές μορφές όπως:
– oργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (μη κερδοσκοπικές οργανώσεις): Φιλανθρωπικές οργανώσεις, πολιτικές (μη κυβερνητικές);
– ενώσεις, άλλοι τύποι μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (π.χ. θρησκευτικές οργανώσεις);
 – oταιρείες ιδιωτικών επιχειρήσεων (νομικά όργανα), επιχειρήσεις που δημιουργούνται από ενώσεις ατόμων με αναπηρίες, επιχειρηματίες φυσικών προσώπων · Μέσα σε συνεργασίες μεταξύ οντοτήτων διαφορετικών νομικών μορφών.

Τον Ιανουάριο του 2019, το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο «Για τις κοινωνικές υπηρεσίες». Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό νόμο για τη μελλοντική ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ουκρανία, δεδομένου ότι έχει δώσει επίσημα ένα «πράσινο φως» στις τοπικές αρχές να αγοράζουν κοινωνικές υπηρεσίες από παρόχους διαφορετικών νομικών μορφών (ξεκινώντας από οργανώσεις πολιτών και φιλανθρωπικές οργανώσεις και τελειώνοντας με επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα επιχειρηματίες).

Τον Ιανουάριο του 2019, το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο «Για τις κοινωνικές υπηρεσίες». Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό νόμο για τη μελλοντική ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ουκρανία, δεδομένου ότι έχει δώσει επίσημα ένα «πράσινο φως» στις τοπικές αρχές να αγοράζουν κοινωνικές υπηρεσίες από παρόχους διαφορετικών νομικών μορφών (ξεκινώντας από οργανώσεις πολιτών και φιλανθρωπικές οργανώσεις και τελειώνοντας με επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα επιχειρηματίες). Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών έχουν λάβει την απαραίτητη νομική βάση για την οικοδόμηση συνεργασίας και την παροχή ιδίων υπηρεσιών σε φορείς τοπικών αρχών. Αυτός ο νόμος έχει ορίσει την κοινωνική υπηρεσία ως δράση που αποσκοπεί στην ανακούφιση ή την πρόληψη των καταστροφικών καταστάσεων ζωής, την παροχή συνεχούς ή περιοδικής βοήθειας σε άτομα ή οικογένειες σε δύσκολες καταστάσεις και για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, προσαρμογή ή ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους συνεπειών.

Η αυξημένη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως νέου επιχειρηματικού πεδίου για την Ουκρανία απορρέει από την ανταπόκριση της κοινωνίας στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που απορρέουν από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και την έναρξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας μεταρρύθμισης στη χώρα. Η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και τη σταθεροποίηση της Ουκρανίας, απαιτεί ενοποιημένη υποστήριξη από το ουκρανικό κράτος και διεθνείς χορηγούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Κατάλογο Κοινωνικών Επιχειρήσεων 2016/2017, εκτιμήθηκαν περίπου 150 κοινωνικές επιχειρήσεις διαφορετικών νομικών μορφών (από ΜΚΟ έως LLC) στην Ουκρανία. Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν τον αριθμό των ουκρανικών κοινωνικών επιχειρήσεων σε 1.000. Αυτό το τεράστιο χάσμα θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι δεν είχαν όλες οι κοινωνικές επιχειρήσεις όλα τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Κατάλογο (για παράδειγμα, διαφανή αναφορά ή δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων). Από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, θα μπορούσε να είχε γίνει αύξηση έως και 20%.

Σημαντικός αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία αφιερωμένη σε θέματα όπως η ένταξη, η οικολογία, η καταπολέμηση της διαφθοράς και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, η πιτσαρία Pizza Veterano και το καφέ Veterano Coffee στο Κίεβο υποστηρίζουν την ένταξη στην κοινωνία των πρώην στρατιωτών και μαχητών που στο παρελθόν συμμετείχαν σε στρατιωτικές δραστηριότητες από το 2014 στην Ανατολική Ουκρανία. Το αρτοποιείο Good Bread από Good People στο Κίεβο συνδυάζει άτομα με αναπηρίες προσφέροντάς τους ευκαιρίες απασχόλησης. Δημόσια εστιατόρια όπως το Urban Space 100 στο Ivano-Frankivsk (ιδρύθηκε το 2015) και το Urban Space 500 στο Kyiv (φάση ίδρυσης) έχουν συγκεντρώσει 100 και 500 κοινωνικούς επενδυτές, ο καθένας από τους οποίους συνέβαλε 1.000 $ στην ίδρυσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτές παραιτήθηκαν από επιστροφή χρημάτων και μερίδια μελλοντικού εισοδήματος των εστιατορίων. Αντ ‘αυτού, το 80% των κερδών αυτών των εστιατορίων επενδύεται σε τοπικά κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα. Το φιλανθρωπικό κατάστημα Laska στο Κίεβο και το αρτοποιείο Walnut House στο Λβιβ κατευθύνουν επίσης μέρος των κερδών τους σε κοινωνικά και κοινοτικά προγράμματα.

Οι υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία μπορούν να χωριστούν σε 4 ομάδες , καθεμία με τα δικά της κριτήρια:

– Ένα σταθερό ποσοστό του κέρδους μιας εταιρείας κατανέμεται σε έναν κοινωνικό σκοπό, δηλαδή στις δραστηριότητες ενός δημόσιου οργανισμού, ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος, ενός κοινωνικού έργου κ.λπ.
– Ένα ορισμένο ποσοστό των εργαζομένων μιας εταιρείας αντιπροσωπεύει μειονεκτούσες ομάδες (άτομα με αναπηρία, εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, βετεράνους, ανύπαντρες μητέρες, εθνικές μειονότητες κ.λπ.). Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας επιχείρησης στην Ουκρανία είναι ο Όμιλος Veterano.
– Ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της εταιρείας δημιουργεί μια μετρήσιμη κοινωνική αξία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες κατά της διαφθοράς και πράσινα προϊόντα. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εταιρείας που ασχολείται με τη διαφθορά είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Ένα άλλο παράδειγμα στον τομέα της βελτίωσης περιβαλλοντικών προϊόντων είναι το Zelenew Recycling Lab, το οποίο δημιουργεί μοναδικά και χρήσιμα αντικείμενα σχεδίασης πλαστικών απορριμμάτων.
-Μια επαγγελματική οντότητα συνήθως μη κερδοσκοπικής μορφής στον τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας που επιδιώκει την υπεργολαβία από τις κρατικές αρχές. Αυτός ο τύπος κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα αυξηθεί στο εγγύς μέλλον μετά την έγκριση του νόμου «Για τις κοινωνικές υπηρεσίες» το 2019. Οι φορείς εκμετάλλευσης αρχίζουν να επεξεργάζονται υπηρεσίες σύμφωνα με τα κρατικά πρότυπα, υπολογίζεται το οικονομικό μοντέλο, πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού . Αυτή η κατεύθυνση έχει μεγάλες δυνατότητες καθώς η ικανότητα του κράτους δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων στην κοινωνία.

Σήμερα στην Ουκρανία, ο τομέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σημειώνει άνοδο και ευρεία αναγνώριση από πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και εμπορικούς τομείς. Υπάρχει σίγουρα ένα γόνιμο θεματικό έδαφος στη χώρα που αποτελείται από πολλές προκλήσεις, ενώ αναπτύσσεται επίσης η επιχειρηματική ικανότητα των ανθρώπων. Ο συνδυασμός αυτού κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης και των δύο αυτών τομέων και να κερδίζουν κέρδη από την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων. Επίσης, η υποστήριξη από δημόσιους δωρητές και διεθνή ιδρύματα είναι διαθέσιμη για τις ουκρανικές κοινωνικές επιχειρήσεις από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι μεγαλύτεροι παράγοντες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ουκρανία είναι:

  • Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID);
  • Βρετανικό Συμβούλιο;;
  • Ίδρυμα Ανατολικής Ευρώπης;
  • Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Γερμανίας;
  • Διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μεταξύ των οποίων είναι το EU4Business, ορισμένες δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus Plus..

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, στο σχέδιο γνωμοδότησής της με θέμα «Οι στόχοι της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για το 2020: Συμβολή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές» από τις 4/5 Ιουλίου 2018, ανέθεσε βασικό ρόλο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ζήτησε επίσης «συγκεκριμένη δράση για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης μεταξύ νέων και ενηλίκων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που επιλύει τοπικά προβλήματα, δημιουργεί εισόδημα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί κοινωνικές καινοτομίες επιτόπου».

Γιατί υπάρχουν νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups)?  Αναλύοντας διαφορετικές πηγές, μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος λόγος είναι η κινητικότητά τους και η αδράνεια στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν στις αλλαγές βραχυπρόθεσμα. Οι μεγάλες εταιρείες πλημμυρίζουν συχνά τη ροή και εισάγουν αλλαγές με χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να διατηρήσουν το κενό ως μεγάλος παίκτης, αλλά συχνά οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές προέρχονται από νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μιλώντας για παγκοσμίου φήμης έργα startups μπορούμε να πούμε για τη Google, Apple, Paypal, Ryanair, Taskle και άλλα. Μεταξύ των ουκρανικών νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν το σήμα «Made in Ukraine» και είναι γνωστά στον κόσμο:
– Petcube – ονομάζεται το ρομπότ κατοικίδιων ζώων που βοηθά να τα παρακολουθείτε και να επικοινωνείτε από απόσταση;
– Lametric – έξυπνο ρολόι που εμφανίζει θερμοκρασία, ειδήσεις από χρηματιστήρια κ.λπ.- Hubbub – μια νέα γενιά κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιεί φωνητικά μηνύματα;
– Kwambio – ένα γνωστό κατάστημα 3D;
– Iblazr – Φλας LED που μπορεί να συγχρονιστεί ελεύθερα με λογισμικό Android και iOS.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την κατάταξη των χωρών με τον αριθμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη, που καταρτίστηκε από το Startup Ranking, η Ουκρανία κατέχει την 34η θέση στον κόσμο (από το 151) και με τον δείκτη 160 νεοσύστατων επιχειρήσεων ξεπέρασε την Ιαπωνία , Αυστρία, Σουηδία, Νότια Κορέα, Λιθουανία και Εσθονία.

Εάν μιλάμε για την τρέχουσα κατάσταση εξέλιξης του μάρκετινγκ, η οποία διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση και λειτουργία της startup και στη συνέχεια για να εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα – πρέπει να βρείτε χρηματοδότηση. Οι κύριοι επενδυτές στην ουκρανική αγορά μπορούν να είναι τα ακόλουθα ιδρύματα: εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, επιταχυντές επιχειρήσεων, επιχειρηματικοί άγγελοι, επιχειρηματικά κεφάλαια και εταιρείες εύρεσης βιοτεχνίας.

Η παγκόσμια και εγχώρια εμπειρία δημιουργίας και δραστηριότητας των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έχει δείξει ότι στον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν γίνει απαραίτητο χαρακτηριστικό της υποδομής της αγοράς, της αποτελεσματικής εφαρμογής υποσχόμενων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και, κατά συνέπεια, ενός ισχυρού κινητήρα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, για την προώθηση της συνεργασίας βιομηχανικών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων ενθαρρύνουν την εμπορευματοποίηση νέων τεχνολογιών και βελτιώνουν την εικόνα της περιοχής λειτουργίας τους.

Ωστόσο, στην Ουκρανία η επώαση των επιχειρήσεων δεν έχει αναπτυχθεί εκτενώς και αποτελεσματικά κυρίως λόγω των αναποτελεσματικών κυβερνητικών πολιτικών που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων επώασης και την έλλειψη χρηματοοικονομικών πόρων, την έλλειψη κατανόησης του ρόλου των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων ως πηγών δημιουργίας επιχειρηματικού περιβάλλοντος από πολλούς παράγοντες της αγοράς. Κάποιος μπορεί να έχει την εντύπωση ότι στην Ουκρανία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για υπηρεσίες εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, τα τεχνολογικά πάρκα, οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, τα κέντρα καινοτομίας και παρόμοιοι οργανισμοί ασχολούνται μόνο με θέματα λειτουργίας υποδομής και «διευθέτησης» διαφόρων παροχών.

Τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων δεν παρέχουν την υπηρεσία για την οποία έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, – βοήθεια για τη δημιουργία και ανάπτυξη ανταγωνιστικών εταιρειών, ηγετών της αγοράς. Η μορφή της ύπαρξης εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων στην Ουκρανία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιτυχή παγκόσμια πρακτική, όπου η εστίαση είναι στην παροχή συμβουλευτικών, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών διαχείρισης για την εκκίνηση εταιρειών.

Για να είναι επιτυχημένη η διαδικασία επώασης επιχειρήσεων, προτείνουμε να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:
 ̶ Καθιέρωση ενός συστήματος κρατικής πολιτικής για την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων;
 ̶ Ανάπτυξη έργων από άκρο σε άκρο για το δίκτυο εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων στις περιοχές της Ουκρανίας;
 ̶ Μείωση του επιπέδου διαφθοράς;
 ̶ Μεταρρύθμιση της γραφειοκρατίας;
 ̶ Συμμετοχή στην οργανωτική και οικονομική προσπάθεια για την εκτέλεση πολύπλοκων εντολών;
 ̶ Σταθεροποίηση του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος ως βασικού στοιχείου της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η επώαση των επιχειρήσεων δημιουργεί μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας και επιτρέπει την οικοδόμηση ενός μοντέλου της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όλα υπόκεινται στην αρχή της βελτίωσης, δηλαδή, τα πάντα γύρω μας βελτιώνονται συνεχώς και ελπίζουμε ότι τελικά η εμπειρία της χώρας μας θα είναι απαιτητική, καθώς η ανταλλαγή εμπειριών είναι ένας κατάλληλος και παραγωγικός τρόπος για τη βελτίωση του δυναμικού.