Cipru

În prezent, în pragul unui nou val de inovații transformatoare profunde, antreprenoriatul și inovarea devin factorii-cheie ai creșterii economice și prosperității. Obținerea și menținerea unei poziții pe scena internațională a antreprenoriatului și inovării devine o prioritate majoră pentru fiecare țară care se străduiește să pună bazele unui viitor de creștere economică rezilientă. Republica Cipru recunoaște fereastra de oportunitate care ne așteaptă și este hotărâtă să formuleze condițiile necesare care să permită dezvoltarea ecosistemului său științific, antreprenorial și de inovare. Numirea primului om de știință șef pentru cercetare și inovare, instituirea Cadrului de cercetare și inovare din Cipru, precum și o multitudine de acțiuni recente ale ministerelor demonstrează disponibilitatea de a dezvolta țara în această direcție. În ultimii douăzeci de ani, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) are cel mai important studiu la nivel mondial privind antreprenoriatul, acoperind toate regiunile geografice și nivelurile economice. Cadrul conceptual GEM înglobează un set cuprinzător de indicatori privind antreprenoriatul, permițând construirea unor profiluri detaliate ale antreprenoriatului în fiecare economie participantă. Printre acestea se numără atitudinile societăților față de antreprenoriat, caracteristicile, motivațiile și ambițiile antreprenorilor, precum și calitatea ecosistemelor antreprenoriale din diferite economii. De asemenea, extrage date privind condițiile ecosistemului antreprenorial al fiecărei țări.

Eliminarea situației activității antreprenoriale, a caracteristicilor acesteia, precum și asupra factorilor care o afectează, reprezintă un pas important către luarea unor decizii politice informate și eficiente care să țină seama de peisajul tehnologic, economic și social în schimbare rapidă.

Acesta este al treilea an consecutiv în care Cipru participă la GEM, oferind date retrospective care permit identificarea schimbărilor din peisajul antreprenorial al țării. Scopul raportului național GEM din acest an este de a oferi o imagine de ansamblu profundă a dinamicii în schimbare a ecosistemului antreprenorial al Ciprului în ultimii ani, de a permite identificarea tendințelor timpurii și de a încuraja compararea acestora cu valori identice la nivel european. Rezultatele GEM Cipru 2018/2019 pot servi unui instrument puternic de informare a politicilor de antreprenoriat și inovare ale țării.

Pe de altă parte, percepțiile societății față de antreprenoriat s-au îmbunătățit față de anii precedenți, iar o mare parte a populației consideră că statutul ridicat este asociat antreprenorilor de succes (61,5% în 2017/2018, 67,6% în 2018/2019). În mod similar, atenția mass-mediei pentru antreprenoriat a crescut (50,5% în 2017/2018, 54,3% în 2018/2019). Impactul preconizat al activității antreprenoriale în Cipru în ceea ce privește noile locuri de muncă s-a îmbunătățit. Comparativ cu anii precedenți, un număr mai mare de antreprenori din Cipru prevăd una sau mai multe locuri de muncă care decurg din activitatea lor antreprenorială în următorii ani (34% se așteaptă la 1-5 noi locuri de muncă, 22,4% se așteaptă la mai mult de 6 posturi). În 2018/2019, infrastructura fizică și infrastructura comercială și de servicii rămân cele mai importante puncte forte ale ecosistemului antreprenorial din Cipru. Educația antreprenorială la nivel post-școlar s-a îmbunătățit în mod semnificativ în acest an și este, de asemenea, identificată ca fiind o forță a ecosistemului.

În ciuda acestor îmbunătățiri, încrederea populației în ceea ce privește capacitățile de inițiere a activității antreprenoriale a fost redusă de-a lungul anilor (52,4% în 2016/2017, 46,4% în 2017/2018, 45,9% în 2018/2019), în timp ce teama de eșec rămâne remarcabil de mare, deoarece aproximativ unul din doi ciprioți se tem de eșecul în ceea ce privește activitatea antreprenorială. Acest lucru are un impact direct asupra activității antreprenoriale totale (TEA) a Ciprului, valoarea indicelui TEA înregistrată fiind cea mai scăzută din ultimii ani (12% în 2016/2017, 7,3% în 2017/2018, 3,9% în 2018/2019). Comparativ cu anii precedenți, activitatea antreprenorială în curs de dezvoltare a fost în mare măsură redusă (7,6% în 2016/2017, 3,6% în 2017/2018, 1,2% în 2018/2019). Dificultățile în accesarea resurselor financiare reprezintă unul dintre cele mai importante motive ale ieșirii întreprinderilor, în timp ce diferența de gen în ceea ce privește TEA din Cipru persistă de-a lungul anilor. Ecosistemul antreprenorial al țării îndeamnă la necesitatea îmbunătățirii educației antreprenoriale în școli, precum și a vizibilității programelor antreprenoriale disponibile pentru noile întreprinderi și stimularea accesului noilor întreprinderi către resursele financiare.

Per ansamblu, în timp ce Cipru se îndepărtează de anii de recesiune financiară, rezultatele GEM 2018/2019 arată că ecosistemul său antreprenorial este încă afectat. În ciuda tuturor eforturilor de creștere a activității de înființare, această activitate vizează în principal piața locală. Cu toate acestea, este necesar ca Cipru să crească numărul antreprenorilor care pot perturba la scară globală.

Creșterea accesului la resurse financiare, în special pentru eforturile antreprenoriale în stadiu incipient și cu risc ridicat, este necesară pentru îmbunătățirea potențialului țării de a concura pe scena antreprenorială internațională. În mod similar, îmbunătățirea educației legate de antreprenoriat la nivel școlar poate contribui în mare măsură la reducerea fricii de eșec, minimizarea riscurilor și la cultivarea unei culturi antreprenoriale încă de la început. În aceeași linie, deși există o varietate de inițiative ale diferitelor ministere în sprijinirea ecosistemului start-up și oferirea de programe antreprenoriale, există în prezent o lipsă de orchestrație. Actualul ministru al Ministerului Inovării și Politicii Digitale ar putea coordona toate inițiativele relevante în viitor. În plus, îmbunătățirea integrării în diferitele programe antreprenoriale ar putea crește vizibilitatea și eficacitatea acestora.

GEM permite generarea de date anuale privind statutul antreprenorial al Ciprului și face comparația cu alte câteva țări. Raportul din acest an oferă informații cu privire la activitatea antreprenorială a Ciprului din ultimii trei ani și utilizează valorile medii europene de referință. Pe baza acestor rezultate, acesta oferă recomandări de elaborare a politicilor. Raportul poate servi drept instrument util pentru stimularea activității antreprenoriale a insulei.

În fiecare an, GEM oferă informații despre profilul antreprenorilor din fiecare economie care participă la studiu. Aceasta include informații privind vârsta, sexul, motivele și educația. Eliminarea luminii asupra profilului antreprenorilor oferă o înțelegere mai aprofundată a modului în care este declanșată și modelată activitatea antreprenorială. Dimensiunea eșantionului GEM pentru distribuția vârstei include adulți cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani și, prin urmare, poate furniza informații cu privire la măsura în care diferite cohorte de vârstă se angajează în activități antreprenoriale în stadiu incipient. Conform rezultatelor din acest an, cohorta de vârstă 45-54 de ani este grupa de vârstă cu cea mai mare implicare în TEA (5,2%), urmată de 25-34 (4%) și 35-44 (4%). Rezultatele din acest an arată că toate categoriile de vârstă includ rate mai mici de activitate antreprenorială. Cu toate acestea, unele categorii de vârstă prezintă o reducere disproporțională față de anul trecut. Comparativ cu rezultatele din 2016/2017 și 2017/2018, rata de implicare a grupelor de vârstă mai mică pentru perioada 2018/2019 a fost redusă. În special, în anii precedenți, cea mai mare implicare a fost înregistrată în rândul grupei de vârstă 25-34 de ani (17,7 % în 2016/2017 și 10,5% în 2017/2018). Cu toate acestea, în 2018/2019, implicarea categoriei de vârstă 25-34 de ani a fost redusă cu peste 50%.

În comparație cu rata medie europeană, activitatea antreprenorială a Ciprului este mai mică pentru tinerii ciprioți. În timp ce cea mai mare implicare în Europa este înregistrată de 25-34 (11,2%) și categoria de vârstă 35-44 (8,8%), în Cipru rata a acestor categorii de vârstă este considerabil scăzută. De asemenea, în 2018/2019, cea mai scăzută rată a activității antreprenoriale în stadiu incipient din Cipru se înregistrează în rândul celor mai tinere grupe de vârstă (18-24 de ani). În general, rezultatele din acest an arată că implicarea categoriei de vârstă mai tânără este în scădere. Deși pentru grupa de vârstă 18-24 de ani, această implicare scăzută ar putea fi parțial atribuită serviciului militar obligatoriu masculin și implicării ridicate a tinerilor în învățământul terțiar, implicarea tinerilor în activitatea antreprenorială în fază incipientă în Cipru este în special mai mică decât valoarea medie europeană corespunzătoare. Implicarea generațiilor mai tinere în activitatea antreprenorială a unei țări aduce idei noi și poate contribui în mod semnificativ la extinderea capacității de inovare a unei națiuni. Distribuția de gen și motivele aliniate cu rezultatele din anii anteriori, rezultatele din acest an arată că, în Cipru, precum și în Europa, bărbații tind să fie mai implicați în comparație cu femeile. Deși rata globală în Cipru a scăzut în 2018/2019, rezultatele indică faptul că atât activitatea antreprenorială în stadiu incipient de sex feminin, cât și cea masculină a fost redusă cu aproximativ 50%. De asemenea, în 2018/2019, raportul de implicare între femei și bărbați este de 0,6, ceea ce este aliniat cu raportul 2017/2018 și mai mare decât raportul din 2016/2017 (0,4). Raportul de implicare de la femeie la bărbat din acest an este, de asemenea, aliniat cu rata medie europeană corespunzătoare (0,6). Aceste rezultate subliniază faptul că, deși distribuția de gen în activitate a fost îmbunătățită în ultimii doi ani, este nevoie de acțiuni suplimentare pentru a sprijini și promova antreprenoriatul în rândul femeilor din Cipru.

Pe lângă ratele de activitate antreprenorială timpurie de sex masculin și feminin în Cipru și în Europa, include și motivele care determină activitatea lor antreprenorială. În 2018/2019 în Cipru, majoritatea persoanelor implicate asociază activitatea lor antreprenorială cu motive de oportunitate. Cu toate acestea, în comparație cu bărbații, femeile din Cipru sunt mai susceptibile de a se angaja în activitatea antreprenorială din cauza necesității. Această tendință este similară cu dezechilibrul dintre motivele de gen identificate în țările europene care participă la GEM, deoarece antreprenoriatul bazat pe oportunități este mai mare pentru bărbați decât pentru femei, iar antreprenoriatul bazat pe necesități este mai mare pentru femei decât pentru bărbați. În Cipru, în 2018/2019, 4,8% dintre absolvenții de studii postuniversitare sau doctorale și 4,3% dintre titularii de studii universitare de licență/colegiu sunt implicați în antreprenoriat. În Europa, rezultatele din acest an arată că 9,9% dintre titularii de studii postuniversitare și doctorale și 6,8% dintre titularii de studii universitare de licență/colegiu sunt implicați în antreprenoriat. În 2016/2017, 14% dintre absolvenții de studii postuniversitare/doctorale și 12,9% dintre titularii de studii universitare/universitare de licență au fost implicați în antreprenoriat, în timp ce în 2018/2017, 9,2% dintre absolvenții de studii postuniversitare/doctorale și 9,9% de absolvenți de studii universitare/universitare de licență au fost implicați în antreprenoriat. Cea mai remarcabilă reducere de-a lungul anilor este înregistrată în grupul de populație care a primit studii liceale sau mai joase.