Молдова

Успішний розвиток бізнесу в Республіці Молдова неможливий без відповідної законодавчої бази, яка б регулювала підприємницьку діяльність. Основним законом, що регулює підприємницьку діяльність, включаючи соціальне підприємництво, є Закон Республіки Молдова про підприємництво та підприємства. Відповідно до цього, «підприємницька діяльність» означає діяльність з виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, що здійснюється громадянами та їх об’єднаннями самостійно, за власною ініціативою, від свого імені, на власний ризик та під власну відповідальність для того, щоб забезпечити постійне джерело доходу».

Відповідно до законодавства, підприємницьку діяльність може здійснювати як фізична особа – фізична особа – підприємець, так і юридична особа. Найпоширенішими організаційно-правовими формами є: товариство з обмеженою відповідальністю; окреме підприємство; акціонерне суспільство; виробничий кооператив; підприємницький кооператив; загальне партнерство; обмежене партнерство. Установою, уповноваженою на державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, є Агентство державних послуг (Департамент реєстрації та ліцензування юридичних одиниць).

Що стосується соціального підприємництва, то в Законі про підприємництво у листопаді 2017 року було введено окрему главу про соціальне підприємництво, яка набрала чинності 24 червня 2018 року. Таким чином, соціальне підприємництво – це підприємницька діяльність, головною основою якої є мета вирішення соціальних проблем в інтересах громади. Діяльність із соціального підприємництва може здійснюватись соціальними підприємствами та підприємствами соціального вкладу, орієнтуючись на покращення умов життя та надання можливостей людям у неблагополучних категоріях населення шляхом посилення економічної та соціальної згуртованості, у тому числі на рівні місцевих громад, зайнятості, шляхом розвитку соціальних послуг в інтересах громади та шляхом посилення соціального включення.

Перелік видів соціальної підприємницької діяльності встановлюється урядом, при цьому підприємства зосереджуються принаймні на одному з таких напрямів:
• створення робочих місць та зайнятості населення, як пріоритет, для людей з неблагополучних категорій населення;
• захист та просування прав людей з обмеженими можливостями та їх сімей з метою їх соціального включення;

• сприяння можливостям працевлаштування людей з неблагополучних категорій населення шляхом надання послуг з трудового посередництва, інформаційного та професійного консультування, керівництва та навчання, консультування та допомога у відкритті підприємницької діяльності;
• проведення заходів, що сприяють реалізації публічної політики регіонального розвитку, включаючи зменшення дисбалансів між рівнями соціально-економічного розвитку в регіонах, посилення фінансових, інституційних та людських можливостей для соціально-економічного розвитку регіонів, підтримка роботи місцевих органів державного управління та місцевих органів влади, що орієнтовано на соціально-економічний розвиток місцевостей та координацію їх взаємодії з національними, галузевими та регіональними стратегіями та програмами розвитку;
• надання та розвиток соціальних послуг, а також фінансова стійкість для розвитку та розширення соціальних послуг;
• сприяння природоохоронній діяльності;
• поводження з відходами з метою їх зменшення та максимального відновлення до економічного кругообігу, а також для запобігання забрудненню навколишнього середовища;
• сприяння національній діяльності з охорони спадщини;
• здійснення туристичних та спортивних заходів для відпочинку та соціалізації;
• проведення позакласних заходів;

Малі та середні підприємства (МСП) відіграють важливу роль у розвитку економіки країни, їх частка у формуванні ВВП становить від 10% до 70%. МСП безпосередньо сприяють створенню робочих місць, стимулюють конкуренцію, сприяють зростанню експорту, сприяють створенню та впровадженню інновацій та нових технологій. Порівняно з великими підприємствами, МСП є більш гнучкими, більш чутливими до змін у бізнес-середовищі та зростаючих вимогах ринку. МСП є найпоширенішою формою бізнесу в усьому світі.