Տարածման փուլ

Այս փուլը նախատեսում է տեսանելիության նյութերի և տարածման ուղիներ մշակում, որոնք կուղեկցեն ծրագրին և կօգտագործվեն նաև փորձարկման միջոցների և մտավոր արդյունքների (intellectual output) իրական մշակման համար.
– գործիքակազմ (toolkit),
– առցանց հարթակ (online platform):

Յուրաքանչյուր երկրում հետագա միջոցառումներն անցկացվելու են մրցույթից հետո՝ մեկ ամբողջական օր, և ուղղված կլինեն երիտասարդությանը, երիտասարդ աշխատողներին, սոցիալական ձեռներեցության և «ս/մ-ձ» ոլորտի շահագրգիռ կողմերին և բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են միանալ:

Միջոցառումը ներառելու է՝
-ծրագրի ներկայացում,
-«Էրազմուս+» ներկայացում,
-մրցութային արդյունքներ,
-եվրոպական ապագայում «ս/մ-ձ»-ի և դրա դերի մասին կարճ ներկայացում,
-մասնակից երկրի ազգային համատեքստում  «ս/մ-ձ» ներդրման ձևերի վերաբերյալ հակիրճ քննարկում: