გავრცელების ეტაპი

ასევე ეს ფაზა ითვალისწინებს ვიზუალური მასალების შექმნასა და შედეგების გავრცელების გზების შექმნას, რომელიც გასდევს პროექტს და ასევე იქნება გამოყენებული როგორც საზომი ერთეული და ინტელექტუალური შედეგბის განვითარების გზა: 
–  საინფორმაციო ბროშურა,
–  ონლაინ პორტალი,

პროექტის შემაჯამაბელი და საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდება ყველა პარტნიორ ქვეყანაში და დაეთმობა ერთი სრული დღე. ეს მიმართულია იმ ახალგაზრდებისკენ, ახალგაზრდული მუშაკებისა და დაინტერესებული მხარეებიკენ, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კ/კ მეწარმეობის სფეროთი, მონაწილეობა დასკვნით ღონისძიებაში შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს

ღონისძიება მოიცავს:
– პროექტის პრეზენტაციას;
– ერასმუს პლიუსის პრეზენტაციასლ
– კონკურსის შედეგების პრეზენტაციას;
–  მოკლე სამუშაო შეხვედრას კ/კ მ-ის როლზე ევროპის მომავლისთვის;
–  მოკლე სამუშაო შეხვედრას/ ბრეინსტორმინგ, თუ როგორ მოვარგოთ კ/კ მ-ის იდეა ეროვნულ კონტექსტს.