რესურსები

წიგნები

Posted on

კრის გილებაუ: 100 დოლარიანი სტარტაპი: გამოიგონე ცხოვრების ახალი გზა, აკეთე ის, რაც გიყვარს და შექმენი ახალი მომავალი, 2012 ავტორი გიჩვენებთ, თუ როგორ უნდა იცხოვროთ თავგადასავლებით, მნიშვნელობისა და დანიშნულებისამებრ – და მიიღოთ კარგი ცხოვრება. ეს არის ადვილად გამოსაყენებელი სახელმძღვანელო, სადაც არის ყველაზე ფასეული გაკვეთილები იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც ისწავლეს, თუ როგორ მიეყვანათ თავიანთი საქმიანობა სრულყოფილებამდე.  ყოველივე ეს […]

რესურსები

ონლაინ კურსები და თავისუფალი მასალები

Posted on

დისტანციური განათლება ან შორ მანძილზე სწავლა არის იმ მოსწავლეების განათლების მიღების გზა, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის ფიზიკურად ვერ ესწრებოდნენ გაკვეთილებს. ტრადიციულად, ეს ჩვეულებრივ გულისხმობდა კორესპონდენციის კურსებს, რომლებშიც მოსწავლე სკოლას ფოსტის საშუალებით უკავშირდებოდა. დღეს ეს მოიცავს ონლაინ განათლებას. თემატური მონაცემთა ბაზების ერთობლიობა, როგორიცაა ონლაინ განათლება, იწვევს მასიური ღია ონლაინ კურსების (MOOC) გაჩენას. ეს არის უფასო  დისტანციური სწავლების […]

რესურსები

სოციალური მედია

Posted on

სოციალური ქსელები Facebook www.facebook.comTwitter www.twitter.com Linkedin  www.linkedin.com Google plus www.plus.google.com Blogginheads.tv www.bloggingheads.tv Storify www.storify.comInstagram www.instagram.com საინფორმაციო გრაფიკებისა და პრეზენტაციის უზრუნველყოფის საშუალებები Powtoon www.powtoon.comPrezi www.prezi.comFatpaint www.fatpaint.comInfogr.am www.infogr.amVISME www.visme.coVizualize.me www.vizualize.me

რესურსები

Mobiele apps

Posted on

Social entrepreneurship has always been an innovative niche in business so as in social sector. Therefore, no surprise it may benefit from the utilization of advanced technological products which are the mobile and smartphone applications. Purpose of the applications is simple – to make the life for the user more comfortable. Merging with the aim […]