Φάση διάδοσης

Αυτή η φάση προβλέπει την εκπόνηση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και διάδοση σε κανάλια που θα συνδέονται με το πρόγραμμα κα θα χρησιμοποιηθούν για δοκιμή των μέτρων και πραγματική επεξεργασία των  αποτελεσμάτων.
– εγχειρίδιο;
– διαδικτυακή πλατφόρμα. 

στις εκδηλώσεις διάδοσης κάθε χώρα θα έχει μια ολόκληρη ημέρα μετά τον διαγωνισμό και θα απευθύνεται σε νέους, λειτουργούς νεολαίας, ενδιαφερόμενα μέλη στον τομέα της ΚΕ και δ/π-ε, και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρετε να συμμετάσχει.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
-Παρουσίαση του προγράμματος.
-Παρουσίαση για το πρόγραμμα Erasmus+.
-Αποτελέσματα διαγωνισμού.
-Συνοπτική περιγραφή για δ/π-ε και τον ρόλο της στο μέλλον της Ευρώπης.
-Συνοπτικό εργαστήρι/καταιγισμός ιδεών για το πώς να εφαρμοστή η δ/π-ε σε πιο εθνικό επίπεδο για την κάθε χώρα.