Διαδικτυακά μαθήματα και moocs

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή μάθηση είναι η εκπαίδευση μαθητών που μπορεί να μην είναι πάντα σε φυσική παρουσία στο σχολείο . Παραδοσιακά, αυτό συνήθως ήταν μάθημα δι’ αλληλογραφίας  όπου ο μαθητής ανταποκρίνεται  στο σχολείο μέσω ταχυδρομείου. Σήμερα συμπεριλαμβάνει την διαδικτυακή μάθηση.

Ομαδοποιημένες θεματικές σε βάσεις δεδομένων ,  όπως διαδικτυακή εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων  (MOOC).  Αυτά είναι δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα βασισμένα σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχεδιασμένα για τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού γεωγραφικά διεσπαρμένων μαθητών.

Ένα  MOOC μπορεί να έχει μοτίβο σε κολέγιο ή πανεπιστήμιο ή μπορεί να είναι λιγότερο δομημένο. Παρόλο που τα MOOC δεν προσφέρουν πάντα ακαδημαϊκές πιστώσεις, παρέχουν εκπαίδευση που μπορεί να επιτρέψει την πιστοποίηση, την απασχόληση ή τις περαιτέρω σπουδές.
Εκτός από το παραδοσιακό υλικό των μαθημάτων, όπως μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, αναγνώσεις και σύνολα προβλημάτων, πολλά MOOCs παρέχουν διαδραστικά μαθήματα με φόρουμ χρηστών για να υποστηρίξουν τις αλληλεπιδράσεις της κοινότητας μεταξύ μαθητών, καθηγητών και βοηθών διδασκαλίας, καθώς και άμεση ανατροφοδότηση για γρήγορα κουίζ και εργασίες.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα ενός MOOC είναι τα εξής:
– Χωρίς δίδακτρα
– Ανοιχτή πρόσβαση, εκθέτοντας καθηγητές ανώτερου επιπέδου σε σχολεία που δεν θα ήταν διαθέσιμα σε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού
– Ανοιχτά μαθήματα για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, με αποτέλεσμα μια πιο διαφορετική φοιτητική βάση.
– Η συλλογή δεδομένων μέσω προγραμμάτων υπολογιστών βοηθά να παρακολουθεί στενά την επιτυχία και την αποτυχία κάθε μαθητή. Η παραδοσιακή συμμετοχή στην τάξη δεν μπορεί να προσφέρει τέτοιου είδους ακριβείς πληροφορίες.
– Μερικοί ενθουσιώδεις καθηγητές έχουν βρει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων πιο ελκυστική. Πολλοί αναγνωρίζουν ότι τα MOOC τους βοηθούν να επανεκτιμήσουν τις παιδαγωγικές τους μεθόδους, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταλλαγή γνώσεων.

Οι καλύτερες πηγές  MOOC:

Coursera – είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς παγκοσμίως, για να προσφέρει μαθήματα διαδικτυακά για οποιονδήποτε ,  δωρεάν.

edX – είναι μια μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από ιδρυτές συνεργάτες Harvard και MIT. Το EdX προσφέρει διαδραστικά διαδικτυακά μαθήματα και MOOC από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

FutureLearn – είναι μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 από το Open University και πλέον ανήκει από κοινού στο The Open University και το The SEEK Group. Το FutureLearn έχει εγγραφές από  δέκα εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

Udacity – γεννήθηκε από ένα πείραμα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στο οποίο ο Sebastian Thrun και ο Peter Norvig προσέφεραν δωρεάν το μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη» σε όλους. Πάνω από 160.000 μαθητές σε περισσότερες από 190 χώρες εγγράφηκαν και όχι αργότερα, γεννήθηκε ο Udacity.

Canvas.net – η αποστολή του Canvas είναι: Η προώθηση της  Καινοτομίας και του Πειραματισμού στην εκπαίδευση παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε μαθήματα και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που θα τους βοηθήσουν να ευδοκιμήσουν και να επιτύχουν στη σταδιοδρομία τους.