έργο

Οι άνθρωποί με δημιουργικό μυαλό, που ενδιαφέρονται για τις τέχνες και τον πολιτισμό, δεν είναι καθόλου, ή δεν τους παρέχονται αρκετές μαθησιακές ευκαιρίες για αποτελεσματική διοικητική ηγεσία. Ενώ η δημιουργική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα (Δ/Π-Ε) είναι ένα σενάριο όπου αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους ήδη υπάρχον εργαζόμενους ( όπως νέοι που ενδιαφέρονται για την τέχνη και τον πολιτισμό ), είναι ελάχιστα κατανοητή από την νεολαία, ειδικά σε χώρες της Ανατολής  όπου η πολιτιστική πολιτική μηχανή είναι πολύ μακριά από καλά ανεπτυγμένη.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναπτύξει έναν εκπαιδευτικό καινοτόμο δρόμο για να αναπτύξει την απασχόληση των  NEETs μέσα από μια δημιουργική και πολιτιστική επιχειρηματική εκπαίδευση. Το πρόγραμμά μας θα προσφέρει δομημένες καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των νέων σχετικά με το πώς να ενσωματώσουν την επιχειρηματικότητα μέσα από την ανάπτυξη δημιουργικών πρακτικών και να φέρει μια δημιουργική προσέγγιση για την δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος θα στηρίξουμε άνεργους νέους με την ικανότητα να καινοτομήσουν και να τους προσφέρουμε επιχειρηματικές δεξιότητες και  τα χαρακτηριστικά για να εμπορευματοποιήσει τις δημιουργικές και πολιτιστικές γνώσεις. Οι λειτουργοί νεολαίας και οι νέοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εφοδιαστούν με θεωρητικές γνώσεις στην πολιτιστική οικονομία και στην δημιουργική καινοτομία και θα αναπτύξουν τεχνικές και να αλλάξουν από δημιουργικά μυαλά να γίνουν επιχειρηματικά.

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους

  • Να οικοδομήσουμε την ικανότητα της σύμπραξης στον τομέα της δ/π-ε, επιτρέπει την μεταφορά πρακτικών μεταξύ εταίρων , και την ενίσχυση συνεργασίας Ευρωπαϊκών και Ανατολικών χωρών;
  • Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον δικτύωσης και να εξοπλίσει τους νέους με γνώσεις και συγκεκριμένες πτυχές στην δ/π-εκπαίδευση;
  • Για να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την μεταφορά της γνώσης της δ/π-ε σε άτομα NEETs και να προωθήσεις τις δεξιότητες, το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας και δημιουργικής σκέψης;
  • Για  δημιουργία ολοκληρωμένων υλικών εκμάθησης-εγχειρίδιο και διαδικτυακή πλατφόρμα-στοχευμένη σε λειτουργούς νεολαίας , και ενδιαφερόμενους στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας;
  • Για την προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, ενεργή συμμετοχή πολιτών και την μη-τυπική μάθηση σε Ευρωπαϊκό και Ανατολικό επίπεδο;
  • Για την προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του Erasmus+ σε ένα Ευρωπαϊκό και Ανατολικό επίπεδο.

This image has an empty alt attribute; its file name is 68754293_551946868677287_7078186960862314496_o.jpg

Το κυριότερο αποτέλεσμα είναι να αναπτύξουμε νέα μοντέλα εργασίας με νέους με λιγότερες ευκαιρίες , καινοτόμα εργαλεία και καθοδήγηση η οποία θα βοηθήσει τους νέους να εφαρμόσουν τις δικές τους Δημιουργικές και πολιτιστικές επιχειρηματικές ιδέες.