Project

Mensen met een creatieve mindset die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur krijgen geen, of onvoldoende leermogelijkheden voor effectief administratief leiderschap. Terwijl de combinatie van creatief en cultureel ondernemerschap een win-win scenario zijn dat werkgelegenheid creëert voor de reeds bestaande potentiele werknemerspool (zoals jongeren die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur), is het nauwelijks te begrijpen voor deze jongeren.  Vooral in landen van het oostelijk partnerschap waar de mechanismen voor het cultuurbeleid verre van goed ontwikkeld zijn.

Het project heeft als doel om een educatieve en innovatieve lijn te ontwikkel om het inzetbaarheidspotentieel van NEET’s te vergroten door middel van creatief en cultureel ondernemerschap onderwijs. Ons project zal een gestructureerde innovatieve benadering leveren om jongeren op te leiden over hoe zij ondernemerschap kunnen integreren in de ontwikkeling van creatieve praktijken en hoe zij een creatieve benadering kunnen geven aan de ontwikkeling van nieuwe sociale bedrijven.

Tijdens alle projectactiviteiten zullen we werkloze jongeren ondersteunen in hun vermogen om innovatie te creëren en hen ondernemersvaardigheden en attributen te bieden om hun creatieve & culturele kennis te commercialiseren. Zowel de jongerenwerkers als de jongeren die aan dit project deelnemen krijgen theoretische kennis over culturele economie & creatieve initiatieven en zullen technieken ontwikkelen om hun creatief & kritisch denken te ontwikkelen naar ondernemend denken.

Dit  project heeft de volgende doelen:

  • Het bouwen van capaciteit in het consortium op het gebied van creatief en cultureel ondernemerschap onderwijs, om een overdracht van praktijken tussen de partnerschappen mogelijk te maken en samenwerking tussen EU en EaP landen te bevorderen;
  • Het creëren van een omgeving om te kunnen netwerken en om jeugdwerkers te voorzien van kennis en specifieke competenties in het van ‘creatief en cultureel ondernemerschap’ onderwijs;
  • Het creëren van een gunstige omgeving voor het overdragen van kennis over “van creatief en cultureel ondernemerschap” to NEET’s en het bevorderen van hun overkoepelende vaardigheden zoals initiatief nemen, ondernemend en creatief denken;
  • Het creëren van uitgebreide leermaterialen- een toolkit en een online leeromgeving – gericht op jeugdwerkers, belanghebbenden in het veld van sociaal ondernemen en potentiele ondernemers;
  • Het promoten van sociaal, cultureel en creatief ondernemen, actief burgerschap en non-formeel leren op Europees niveau en in EaP landen;
  • Het promoten van Europees beleid in het veld van sociaal ondernemen en Erasmus+ op Europees niveau en in EaP landen.

This image has an empty alt attribute; its file name is 68754293_551946868677287_7078186960862314496_o.jpg

De belangrijkste uitkomsten van dit project zijn het ontwikkelen van nieuwe modellen in het werken met kansarme jongeren; innovatieve hulpmiddelen en een begeleidingsstijl waarmee jongeren hun eigen creatieve en culturele ideeën voor ondernemingen zelfstandig kunnen implementeren.