Internationale seminar in België

Deze seminar is bedoeld voor jeugdwerkers die bekend zijn met creatief en cultureel ondernemerschap & creatief en cultureel ondernemerschap onderwijs, ten minste één van de deelnemers die door de partners gestuurd wordt moet teamlid zijn van de partnerorganisatie.

Het seminar is ervoor bedoeld om jeugdwerkers bij elkaar te brengen en om na te denken over hun ervaringen met het ontwikkelen van de inhoud van de toolkit & het online platform en tijdens het runnen van de lokale labs en de wedstrijd. Naast reflectie en erkenning van de leerresultaten van de deelnemers, zullen we een analyse maken van de resultaten die behaald zijn in de lokale labs, disseminatiebijeenkomsten voorbereiden en brainstormen over de follow-up en toekomstige samenwerking.
Eveneens zal het seminar worden geïmplementeerd met behulp van niet-formele onderwijsmethoden, participerende observatie, directe betrokkenheid bij de activiteiten van partners, onderzoek en analytisch schrijven voor job schaduwing.