Entrepreneurship in

De Oekraïne

Posted on

De ontwikkeling van ondernemerschap in Oekraïne heeft nieuwe vormen aangenomen die worden geïntegreerd in wereldwijde zakelijke en sociale trends. Tegenwoordig maakt een ondernemende geest gebruik van moderne technologie en moet hij sterk vertrouwen op creativiteit en sociale gerichtheid – dit alles wordt onmisbare criteria in de huidige veelzijdige en sterk concurrerende markt. Tot de moderne […]

Entrepreneurship in

Spanje

Posted on

Ondernemerschap in de meest ruime zin van het woord gedefinieerd, dat wil zeggen dat het niet beperkt is tot de oprichting van bedrijven, maar activiteiten omvat uit alle andere domeinen zoals sociaal ondernemerschap, de wereld van kunst en sport en wetenschap. Spanje heeft een laag percentage ondernemers (5,1%) en als gevolg van de huidige crisis […]

Entrepreneurship in

Portugal

Posted on

Het woord ‘sociaal ondernemerschap’ werd tot halverwege de jaren negentig bijna volledig genegeerd, of was zelfs onbekend. Toen het, net zoals in alle andere reeds genoemde contexten, nodig was om het gat te dichten op gebieden met sociale nood, juridische rechten van de meest achtergestelde gemeenschappen en het creëren van kansen voor zwakkere groepen. De […]

Entrepreneurship in

Moldavië

Posted on

Succesvolle bedrijfsontwikkeling in de Republiek Moldavië is niet mogelijk zonder een adequaat wettelijk kader dat ondernemerschapsactiviteiten reguleert. De basiswet voor ondernemerschapsactiviteiten, met inbegrip van sociaal ondernemerschap, is de wet van de Republiek Moldavië inzake ondernemerschap en ondernemingen. Volgens deze wet vertegenwoordigt “ondernemersactiviteit” de activiteit van productie; “fabricage, uitvoering van werken en verlening van diensten uitgevoerd […]

Entrepreneurship in

Italië

Posted on

Over het algemeen lijken sociaal-culturele en artistieke ondernemingen in heel Italië een behoorlijk groot potentieel te hebben voor de algemene ontwikkeling van lokale economieën. Sociale ondernemingen vormen een belangrijke kans op werkgelegenheid in Zuid-Italië, waar de derde (diensten) sector werkgelegenheid biedt aan 18% van het totale aantal werknemers in Zuid-Italië (dit is voornamelijk, net als […]

Entrepreneurship in

Georgië

Posted on

Georgië heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat publiciteit gekregen als potentiële investeringsbestemming. Het land werd geprezen om zijn gedurfde benadering van hervormingen en het economisch beleid. Hoewel Georgië enorme vooruitgang heeft geboekt op het gebied van corruptie, kwam er uitt ons onderzoek naar de structuur van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) naar voren dat zij […]

Entrepreneurship in

Cyprus

Posted on

Op dit moment, aan de vooravond van een nieuwe golf waar innovaties een diepgaande transformatie doormaken, worden ondernemerschap en innovatie de belangrijkste motoren van economische groei en welvaart. Het verwerven en behouden van een positie in de internationale markt voor ondernemerschap en innovatie is een topprioriteit voor elk land dat ernaar streeft de basis te […]

Entrepreneurship in

België

Posted on

Een inclusief ondernemerschapsbeleid is erop gericht alle mensen een gelijke kans te bieden om een duurzaam bedrijf op te zetten, ongeacht hun sociale status. Dit is een belangrijke vereiste voor het bereiken van de doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei, zoals uiteengezet in de Europa 2020-strategie. Het is ook een middel om op nieuwe […]

Entrepreneurship in

Wit-Rusland

Posted on

Wit-Rusland kent de laatste jaren niet alleen kwantitatieve groei, maar ook kwaliteitsgroei van ondernemerschap. Een aanzienlijk deel van de particuliere sector werkt hard om de dienstensector te ontwikkelen. Rekening houdend met de versnelde beweging in deze richting en belangen van de particuliere sector werkt de overheid het programma uit voor de ontwikkeling van het dienstengebied […]

Entrepreneurship in

Armenie

Posted on

Sociaal onderschap in Armenie Sociaal ondernemerschap concept waarover wereldwijd veel onderzoek gedaan wordt en verschijnt in de focus van sociaalwetenschappelijke studies, gedragswetenschappen en ondernemerschapsonderzoek. Het is erop gericht om sociale problemen door middel van het starten van ondernemingen op te lossen.Het concept wordt wereldwijd ontwikkeld voor het oplossen van dringende sociale kwesties, zoals honger, armoede, […]