Вірменія

Соціальне Підприємництво (СП) у Вірменії

This image has an empty alt attribute; its file name is x4V7i5LbumzIzkMYJcvqvYKUlzNFHBN_eAEsLwc1jmFaE_i5DndRifZNkHJWL2x2NXt7yJMQc---l9BYgZYak6mBL1JdPsjMvRMjOwrXfWA7cfp5VJNXwrMwvW6aQX2jKlntkSo_

Соціальне підприємництво – це широка дослідницька концепція у всьому світі та виявляється у центрі уваги досліджень з суспільствознавства, поведінкової науки та підприємницького дослідження. Воно спрямовується на вирішення соціальних проблем через підприємницьку практику.

Концепція розробляється по всьому світу для вирішення насущних соціальних питань, таких як голод, бідність, здоров’я, освіта, сталий енергетичний розвиток та інші питання. Соціальне підприємництво спрямоване не на отримання прибутку для власників, а насамперед на досягнення соціальної місії. Отриманий дохід від підприємницької діяльності більше розглядається як міра для підтримки підприємства і надалі служить соціальній місії.

Ця концепція нещодавно з’явилася у Вірменії, оскільки перші підприємства були офіційно створені в 2005 році. З тих пір з’явилося багато підприємств, що здійснюють соціальну місію з підприємницькою діяльністю. Хоча соціальне підприємництво є актуальним для сьогоднішньої Вірменії, воно, як відомо, не дуже добре зрозуміло широкій громадськості країни. Маючи особистий досвід роботи в міжнародній благодійній організації, я часто бував у сільських та менш розвинених громадах і знав про проблеми, з якими стикаються люди. Проекти, в яких я брав участь, сприяли розвитку підприємництва місцевих жителів шляхом надання активів, ділових знань та наставництва. Однак протягом багатьох років розвиток та трансформація громади були не настільки видимими, як бажано. Стійкість та тривалі зміни для громад, які були отримані через благодійні пожертви, були одними з основних проблем в баченні моїх колег та мною. Я приходжу до думки, що єдиною нестаючою частиною ланцюга є підприємницький підхід до вирішення проблем, з яким стикаються громади, що забезпечить стійкість та повторюваність коштів, що вкладені у розвиток громад. Очевидно також, що громади повинні постійно покладатися на себе, а не на благодійні організації для постійного зростання та розвитку.

Питання розвитку сільської громади та регіонального розвитку завжди були моїми інтересами, включаючи період мого навчання в АУА. Маючи нагоду дізнатись про Марію Богоссян, магістерку, доктора наук та викладача в АУА, мені запропонували розпочати спільне з нею дослідження соціального підприємництва як однієї з малодосліджених тем у Вірменії. Професор Богоссян вже почала аналізувати інноваційність та креативність 10ти підприємств Вірменії, і статус СП було невід’ємною частиною відбору таких суб’єктів. Я ж шукав концепцію для розвитку сільської місцевості. Під час роботи над моїми дослідженнями я переконав себе, що розвиток соціального підприємництва може сприяти регіональному розвитку Вірменії стійким та довготривалим способом. У нашому спільному дослідженні з проф. Богоссян, ми не стикалися з науковими роботами, які розглядають статус СП в рамках цієї концепції в країні. Ось чому наші зусилля в першу чергу зосереджені на наданні первинних аналізів теми для майбутніх досліджень.

Дане дослідження спрямоване на розуміння стану СП у Вірменії, моделей функціонування, сучасності та перспектив, а також описує середовище, в якому концепція розвивається. Для досягнення нашої мети в академічній літературі було визначено кілька ключових понять та особливостей. Основним методом є порівняння первинних та вторинних даних, яке проводилось із даними, зібраними серед соціальних підприємств, які зараз працюють у Вірменії. Одиницями спостереження у цьому дослідженні є соціальні підприємці, люди, які займаються соціальним підприємництвом, та створені ними юридичні особи – соціальні підприємства. У дослідженні також обговорюються відносини між ключовими суб’єктами галузі, такими як міжнародні організації розвитку та донори як фінансуючі соціальні підприємства, соціальні підприємці в громадах та бенефіціари, орієнтовані на соціальну місію цих підприємств.
Мета моєї дипломної роботи – надати глибокий та контекстуальний аналіз соціального підприємництва як явища для науковців, практиків на місцях, а також зміцнити ціннісні уявлення для суспільства.


Середовище розвитку СП у Вірменії
Протягом життя Третьої Вірменської Республіки міжнародні донори відігравали важливу роль у розвитку громадянського суспільства, демократії, побудові миру та верховенстві права у Вірменії. Багато експертів на місцях вирізняють важливу роль міжнародних агентств розвитку, добровільницьких організацій та некомерційних організацій у зростанні громадянського суспільства за допомогою фінансової, технічної допомоги, освіти та розвитку останніх концепцій Вірменії.

В одній із доповідей польового експерта (Тадевосян, 2017), некомерційний сектор у Вірменії описаний у 3 етапи розвитку з 1991 року:
-розвивався у цілях гуманітарної допомоги протягом 1991-1998 років,
-період розвитку громадянського суспільства та демократії у 2000-2007 роках,
-НУО та фонди, які надають послуги з розвитку місцевим громадам, спрямовані на їх стійкість у 2008-2016 роках.

This image has an empty alt attribute; its file name is ze-l3_JtkBFQbew0eHsA6XIFauJZzMaR4tX454xsg01xzFTo4fidOaQfe3uzgz4yrKHGtCDEBslx11FHPjdNr84uXuh5VZP5ny7xZpFcrMBbQAZZftiWZ67OXfH4-sN55_SRQv_v

У пошуках рішень для місцевих громад та вирішення соціальних проблем, а також при наставництві та фінансовій допомозі донорських організацій, що діють у Вірменії, можна зауважити, що з’явилися нові форми діяльності та завдань неприбуткової організації. З іншого боку, організації громадянського суспільства в значній мірі покладаються на фінансову підтримку міжнародних донорських організацій і все більше думають про стійкість та самофінансування. Цей внутрішній розвиток у вірменському неприбутковому секторі призводить до роздумів про розробку фінансовостійких моделей для ОГС та НУО, що діють на місцях та по всій Вірменії, щоб продовжувати свою місію та сприяти вирішенню соціальних проблем.

Міжнародні некомерційні організації, урядові установи та донори відіграли вирішальну роль у розвитку соціального підприємництва у Вірменії. Важлива роль міжнародних донорських організацій у розвитку концепції соціального підприємництва, розумінні, фінансуванні та просуванні соціальних підприємств та й надалі вони будуть визначальними у цій галузі.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5w2JA2aS4Mu4eCmakJt5biJaWrxeuEbrW_whXTeVbftDIb-AMWV4gF1_IY10t46OzZ4qnECYr7Q3XI7GEAbTNVOcfxjbv1D2edoW9zQSHTg8Bv55GMV9rM6RckR7FdfTvjoMi0f6

В рамках сучасних досліджень було важко визначити соціальне підприємство, яке працює у Вірменії у 1991-2005 роках, оскільки концепція тоді не була поширеною, але багато компаній та організацій були залучені до соціального підприємництва для самофінансування та в рамках сільського розвитку громад. На основі вторинного огляду даних можна нагадати, що KASA, World Vision Armenia, USAID та багато інших донорських організацій протягом багатьох років були присутніми у громадах та надавали постійну підтримку розвитку сільських територій. Зокрема, вони брали участь у підтримці малого та середнього бізнесу, але концепція СП не була в обігу серед них.

На основі звітів донорських організацій, вторинних аналізів та інтерв’ю з експертами, перша ініціатива сприяння соціальному підприємництву у Вірменії була ще у 2005 році, спрямована на підтримку фінансової стійкості та зменшення донорської підтримки організацій громадянського суспільства. Міністерство закордонних справ Чеської Республіки було донором проекту, а Фонд Євразійського партнерства реалізував його. Учасники пройшли широкі шестимісячні тренінги та отримали фінансову підтримку для створення соціальних підприємств. Крім того, всі створені тоді СП успішно працюють до цих пір, хоча деякі з них мали ухил від місії СП до бізнесу. Відтоді надання розширених тренінгів, наставництва та фінансування та грантових субсидій можна віднести до проектів з просування СП іншими організаціями.

This image has an empty alt attribute; its file name is t4v6a-NNmVb3e-g99JSolmFQxm4HFgau_5OFTDwA0XWRKEw1OfXcV0hw4TlNpqO-nZnZUtnE_MyqGb7GANlxPj7ITQVIZa44gCKhuTKia4SHX8c9B9FMWfeKKaV2jKifv0ZPJ6QM

Відтоді організації-донори та самі члени громадянського суспільства почали більше думати про стійкість неприбуткових організацій та бачити СП як модель для цього. Другим великим ініційованим донором проектом, який мав на меті створити СП у Вірменії, було покращення життєдіяльності за рахунок сприяння зайнятості (LIFE) USAID та Save the Children Armenia, що був спрямований на сприяння рівним можливостям працевлаштування та працевлаштуванню людей з обмеженими можливостями. Підхід полягав у встановленні соціальних підприємств із включенням до роботи та включенні їх до бізнесу, громадських організацій та структур адміністрації місцевих громад. Проект передбачав професійну освіту, тренінги, гранти на те, щоб розвивати мудру та широку обізнаність громадськості щодо шляхів сприяння створенню цього типу підприємництва у Вірменії.

Британська Рада Вірменія за фінансової підтримки ЄС здійснила черговий проект у 2014-2015 роках для підвищення обізнаності щодо СП у Вірменії та прийняла участь у розробці концепції СП у Вірменії.

Розвиток громади через соціальне підприємництво – це проект, який фінансується ЄС та Австрійським Агентством із Співпраці, який спрямований на створення СП та забезпечив концептуальну основу та фінансування учасників у 8 маршах (регіонах). Як результат, в рамках проекту було створено та профінансовано 10 СП. Учасники тренінгу – підприємці, опитані в рамках цього дослідження, нагадують про високу цінність та глибоке розуміння концепції СП, яку вони здобули під час однорічних масштабних тренінгів.

Таким чином, підсумовуючи, слід констатувати, що всі необхідні детермінанти соціального підприємництва є у представницькій вибірці. Наші результати також свідчать про високий соціально-економічний вплив на місцеві громади, де працюють СП. СП є новоствореним сектором економіки Вірменії і здатний вирішити свою соціальну місію.

Матеріал представлений з цього джерела.