Підприємництво в

Україна

Posted on

Розвиток підприємництва в Україні набув нових форматів, що інтегруються у світові бізнес-соціальні тенденції. Сьогодні підприємницький розум використовує сучасні технології та має сильно покладатися на творчість та соціальну орієнтацію – все це стає незамінним критерієм у багатогранній та високій конкурентоспроможності. Серед сучасних тенденцій розвитку підприємництва в Україні – піднесення соціальних підприємств, започаткування бізнесу та поява бізнес-інкубаторів. […]

Підприємництво в

Іспанія

Posted on

Підприємництво визначається якомога ширше, що означає, що воно не обмежується створенням компаній, а включає діяльність у всіх інших сферах, таких як соціальне підприємництво, освіта, мистецтво, спорт та наука. В Іспанії низький відсоток підприємців (5,1%), і це число набуває тенденції до зниження через кризу. Однак половина нових підприємців – це молоді люди у віці від 18 […]

Підприємництво в

Португалія

Posted on

Слово “соціальне підприємництво” майже повністю ігнорувалося або навіть було невідоме до середини 90-х років, коли, як і у всіх інших контекстах, про які вже говорилося, потрібно було заповнити прогалину, яку держава та корпорації не змогли покрити прибуткові області, у сферах соціальних послуг, правах найбільш уразливих спільнот та створенні можливостей для слабших груп, як визначено Маркесом […]

Підприємництво в

Молдова

Posted on

Успішний розвиток бізнесу в Республіці Молдова неможливий без відповідної законодавчої бази, яка б регулювала підприємницьку діяльність. Основним законом, що регулює підприємницьку діяльність, включаючи соціальне підприємництво, є Закон Республіки Молдова про підприємництво та підприємства. Відповідно до цього, «підприємницька діяльність» означає діяльність з виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, що здійснюється громадянами та їх об’єднаннями самостійно, […]

Підприємництво в

Італія

Posted on

В цілому по всій Італії соціальні культурні та мистецькі підприємства, мабуть, мають значний потенціал для загального розвитку місцевих економік. Соціальні підприємства представляють важливу можливість працевлаштування в південній частині Італії, де третій сектор дає роботу 18% від загальної кількості зайнятих у всій південній Італії (це в основному, як і в решті Італії, добровільна робота). Вклад, який […]

Підприємництво в

Грузія

Posted on

Останніми Грузія отримала неабиякий розголос як потенційне місце інвестування. Країна отримала похвалу за свій сміливий підхід до реформ та економічної політики. Хоча правда, що Грузія досягла величезного прогресу в таких питаннях, як корупція, наша експертиза структури малих та середніх підприємств (МСП) виявила, що вони стикаються з багатьма серйозними проблемами, які ще не вирішені урядом. Існує […]

Підприємництво в

Кіпр

Posted on

На сьогоднішній день в результаті нової хвилі глибоких трансформативних інновацій підприємництво та інновації стають ключовими рушіями економічного зростання та процвітання. Завоювання та підтримка позиції на міжнародній арені підприємництва та інновацій стає головним пріоритетом для кожної країни, яка прагне встановити основи майбутнього стійкого економічного зростання. Кіпрська Республіка визнає вікно можливостей, що її чекає попереду, і вона […]

Підприємництво в

Бельгія

Posted on

Політика інклюзивного підприємництва має на меті запропонувати людям рівну можливість створити стійкий бізнес, незалежно від їх соціальної верстви. Це важлива вимога для досягнення мети розумного, стійкого та всеосяжного зростання, визначеної в стратегії “Європа 2020”. Це також засіб для відповіді на нові економічні виклики, створення робочих місць та боротьби з соціальним та фінансовим відчуженням. Серед ключових […]

Підприємництво в

Білорусь

Posted on

Білорусь бачить не лише кількісне зростання, але й якісне зростання підприємництва за останні роки. Значна частина приватного сектору наполегливо працює над розвитком сфери послуг. Прискорений рух у цьому напрямку та інтереси приватного сектору, враховані урядом, розробляють програму розвитку сфери послуг на період до 2025 року. Білоруський уряд наголошує на налагодженні здорового та постійного діалогу між […]

Підприємництво в

Вірменія

Posted on

Соціальне Підприємництво (СП) у Вірменії Соціальне підприємництво – це широка дослідницька концепція у всьому світі та виявляється у центрі уваги досліджень з суспільствознавства, поведінкової науки та підприємницького дослідження. Воно спрямовується на вирішення соціальних проблем через підприємницьку практику. Концепція розробляється по всьому світу для вирішення насущних соціальних питань, таких як голод, бідність, здоров’я, освіта, сталий енергетичний […]