Antreprenoriat în

Ucraina

Posted on

Dezvoltarea antreprenoriatului în Ucraina a luat în considerare integrarea unor noi formate în tendințele sociale și de afaceri globale. În zilele noastre mintea antreprenorială utilizează tehnologia modernă și trebuie să se bazeze puternic pe creativitate și orientare socială – toate acestea devin criterii indispensabile într-o conjunctură de astăzi, de înaltă concurență. Printre tendințele moderne de […]

Antreprenoriat în

Spania

Posted on

Antreprenoriatul este definit în termeni cât mai largi posibili, nu se limitează la crearea de întreprinderi, ci include activități din toate celelalte domenii, cum ar fi antreprenoriatul social, lumea artei, a sportului și a științei.Spania are un procent scăzut de antreprenori (5,1%), iar acest număr se află pe o tendință descendentă din cauza crizei. Cu […]

Antreprenoriat în

Portugalia

Posted on

Concepția antreprenoriatului social a fost aproape complet ignorat, sau chiar necunoscut, până la mijlocul anilor 1990, când, ca în toate celelalte contexte deja menționate, a fost necesar să se umple golul pe care statul și corporațiile din zonă profitabile nu l-au putut acoperi, în domenii de nevoie socială, drepturile judiciare ale comunităților cele mai defavorizate […]

Antreprenoriat în

Moldova

Posted on

Dezvoltarea cu succes a afacerilor în Republica Moldova nu este posibilă fără un cadru legal adecvat care să reglementeze activitatea antreprenorială. Legea fundamentală care reglementează activitatea antreprenorială, inclusiv antreprenoriatul social, este Legea Republicii Moldova privind antreprenoriatul și întreprinderile. Potrivit acesteia, „activitatea antreprenorială” reprezintă activitatea de producție, execuție de lucrări și prestare de servicii, desfășurată de […]

Antreprenoriat în

Italia

Posted on

În general, în toată Italia, întreprinderile sociale culturale și artistice par să aibă un potențial considerabil pentru dezvoltarea generală a economiilor locale. Întreprinderile sociale reprezintă o oportunitate importantă de angajare în sudul Italiei, unde sectorul terț oferă locuri de muncă pentru 18 % din numărul total de angajați în sudul Italiei (aceasta este, în principal, […]

Antreprenoriat în

Georgia

Posted on

Georgia a primit o cantitate echitabilă de publicitate ca o destinație potențială de investiții în ultimii ani. Țara a câștigat laude pentru abordarea îndrăzneață a reformelor și politicii economice. Deși este adevărat că Georgia a făcut progrese enorme în chestiuni precum corupția, examinarea structurii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) a arătat că acestea se confruntă […]

Antreprenoriat în

Cipru

Posted on

În prezent, în pragul unui nou val de inovații transformatoare profunde, antreprenoriatul și inovarea devin factorii-cheie ai creșterii economice și prosperității. Obținerea și menținerea unei poziții pe scena internațională a antreprenoriatului și inovării devine o prioritate majoră pentru fiecare țară care se străduiește să pună bazele unui viitor de creștere economică rezilientă. Republica Cipru recunoaște […]

Antreprenoriat în

Belgia

Posted on

Politicile antreprenoriale favorabile incluziunii urmăresc să ofere tuturor oamenilor o șansă egală de a crea o afacere durabilă, indiferent de grupul lor social. Aceasta este o cerință importantă pentru atingerea obiectivului de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii stabilit în Strategia Europa 2020. Este, de asemenea, un mijloc de a răspunde noilor provocări economice, de […]

Antreprenoriat în

Belarus

Posted on

În Belarus este o creștere nu doar cantitativă, dar, de asemenea, o creștere calitativă a antreprenoriatului în ultimii ani. O parte considerabilă a sectorului privat lucrează din greu pentru a dezvolta sfera serviciilor. Accelerarea circulației în această direcție și a intereselor sectorului privat, luată în considerare de către guvern, elaborează programul de dezvoltare a sferei […]

Antreprenoriat în

Armenia

Posted on

Antreprenoriat Social în Armenia Antreprenoriatul social este un concept de cercetare pe scară largă în întreaga lume și apare în centrul studiilor de științe sociale, al științei comportamentale și al cercetării antreprenoriale. Acesta are ca scop rezolvarea problemelor sociale prin practici antreprenoriale.Conceptul este dezvoltat în întreaga lume pentru rezolvarea problemelor sociale de presiune, cum ar […]