Parteneri

Acest proiect este realizat datorită cooperării strânse al următoarelor organizații:

ADVIT – Moldova
www.voluntariat.md
https://www.facebook.com/ADVITMoldova

ADVIT/IYCE Moldova face parte din Comitetul Național din Federația ICYE. ADVIT Moldova este organizație oficială multiplicatoare pe SALTO EECA și coordonează întâlnirile voluntarilor în Moldova. ADVIT vine de la Asociația pentru Dezvoltare , Voluntariat și Informare pentru Tineret. Suntem o organizație non-politică, non-profit, asociație obștească începută de tineri și pentru tineri, implicăm tineri din toate țările, precum și din Moldova, cu sau fără experiență în domeniu.
Activitățile de bază sunt:
– promovarea dialogului și conectarea tinerilor din toate țările;
– crearea condițiilor favorabile pentru cooperarea tinerilor care vin din culturi și națiuni diferite;
– dezvoltarea spiritului de voluntar în rândul tinerilor;
– furnizarea informațiilor și educației pentru tineri, în conformitate cu tendințele din țările Uniunii Europene;
– informarea tinerilor în următoarele domenii: educație, cultură și activități sociale.

ADVIT Moldova are o experiență vastă în EVS și alte programe de voluntariat. Experiența internațională începe din 2004, angajații ADVIT au o experiență bogată în lucru cu voluntarii locali și internaționali. ADVIT Moldova are cei mai mulți voluntari EVS în Moldova, atât în recepționarea voluntarilor, cât și în trimiterea peste hotare.

Youth Association Droni – Georgia
www.DRONIweb.org
https://www.facebook.com/droniorg/

Asociația de Tineret DRONI este o organizație non-guvernamentală cu misiunea de a promova dezvoltarea unei societăți moderne, sănătoasă, educată și perfectă. Pentru a îndeplini această sarcină, asociația implementează programe educaționale și de dezvoltare a tineretului.
DRONI a fost înființată în 2003 (și-a actualizat înregistrarea în 17.12.2010) activitățile principale privește domeniul educației cu diferite grupuri țintă (copii, tineri, studenți, profesori, refugiați).
Organizația își concentrează în cea mai mare parte activitățile asupra regiunii caucaziene și cooperează cu diferite asociații din Europa.
Organizația desfășoară activități în domeniile:
-Educația în domeniul drepturilor omului și aspectele legate de gen;
– Participarea tinerilor și implicare activă;
– Educație mediatică și comunicare;
– Prevenirea conflictelor și consolidarea păcii.

DRONI este implicat activ în programul Erasmus+ pentru tineri, iar unele dintre proiectele sale au fost considerate ca fiind cele mai bune practici (EVS on Bike, YE we can do it, etc.) DRONI se implică activ domeniul tineretului și este unul dintre primele ONG-uri pentru tineret care promovează voluntariatul, educația non-formală, participarea tinerilor și cetățenia activă, precum și cooperarea transsectorială. De la existența sa, organizația a implementat multe proiecte inovatoare internaționale, naționale și locale.

CODEC vine de la Asociația pentru Cooperarea europeană, Dezvoltare și Comunicare. Misiunea organizației este de a promova politicile și valorile europene care vor îmbunătăți bunăstarea economică și socială a oamenilor din întreaga lume. La CODEC, veți întâlni experți în design, manageri de proiect, comunicatori, specialiști în educație și experți în tehnologie și social media care pot răspunde nevoilor organizației dumneavoastră și pot înțelege provocările sociale pe care doriți să le abordați.

Participarea formează nucleul metodologiei noastre și este esențială pentru creativitatea noastră. Proiectele și campaniile noastre implică oameni de toate vârstele. Luăm o idee, o împărtășim printre protagoniști și îi împuternicim să se implice activ. Activitățile noastre se bazează pe următorul principiu: să încredințezi oamenilor să definească problema și importanța pentru ei, să dobândească cunoștințe despre ea, să prevadă soluții posibile și apoi să ia măsuri pentru a aborda problema și a face schimbarea.

Echipa de bază este formată din personal specializat și priceput, de diferite naționalități. În fiecare zi, își aduc expertiza specifică, perspective culturale diverse și angajamentul comun pentru schimbările sociale. Rețeaua globală de parteneri și colaboratori ne îmbunătățește metodologia participativă și ne permite să dezvoltăm proiecte oriunde în lume.

Youth Mix – Armenia
www.youthmix.am
https://www.facebook.com/YouthMixNGO/

Youth Mix este o organizație non-guvernamentală de tineret, non-profit, fondată în 2013 și înregistrată oficial în 2016 de un grup de tineri entuziaști, care au decis să-și unească eforturile pentru obiective comune. Activitatea noastră se bazează pe metodologii non-formale, în conformitate cu valorile și prioritățile Uniunii Europene și încercăm să rezolvăm problemele tinerilor în diferite sfere.
Dreptul la soluționarea finală a oricărei probleme a operațiunilor și conducerii organizației aparține organului suprem al organizației, Adunarea Generală. Este convocată o dată la doi ani, în prezent este formată din tineri sub 30 de ani.
Misiunea: Stimularea dezvoltării societății prin educare, inspirare și mobilizarea tinerilor pentru a-și face vocea auzită și a face schimbări reale prin voluntariat, educație non-formală și cetățenie activă.
Viziunea: Modelarea viitorului prin dezlănțuirea, avansarea și utilizarea întregului potențial al tinerilor.

Scopurile și obiectivele „Youth Mix”:
– Împărtășirea valorilor respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților;
– Încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, organizarea activităților menite să reducă șomajul în rândul tinerilor și dezvoltarea unor abordări inovatoare în acest scop;
– Promovarea participării active a tinerilor în viața socială, popularizând, de asemenea, voluntariatul în rândul tinerilor;
– Dezvoltarea cooperării între tinerii din Armenia și din străinătate, pentru a gestiona problemele comune, a împărtăși practici și a acționa global;
– Contribuirea la învățarea interculturală și la dialogul intercultural;
– Dezvoltarea educației non-formale și promovarea metodologiilor.
– Contribuirea la conservarea mediului și stimularea la un stil de viață sănătos în rândul tinerilor.
– Răspândirea informațiilor despre evenimente, proiecte, seminare, cursuri de formare, etc. Pentru a crește gradul de conștientizare în rândul tinerilor și pentru a le oferi posibilitatea de a participa. 
Pe scurt, toate activitățile noastre sunt concepute de tineri pentru tineri.

Development Centre Pangeya Ultima – Ucraina
www.pangeya.com.ua
https://www.facebook.com/pangeyaultima/

Centrul de dezvoltare Pangeya Ultima este o organizație ucraineană non-guvernamentală, non-profit, creată în 2012 de tineri, lucrători de tineret și experți din sectorul terț. Misiunea principală: promovarea dialogului intercultural, crearea de oportunități de dezvoltare personală și emanciparea oamenilor, facilitarea dezvoltării durabile a comunităților. Programele organizației cuprind o serie largă de subiecte, dintre care cele mai active sunt promovarea cetățeniei active, auto-dezvoltarea persoanelor și dezvoltarea comunității, mass-media și comunicare, artă și cultură, stimularea antreprenoriatului (în special formele de antreprenoriat social), protecția mediului și dezvoltarea turismului, etc.

Activitățile ONG-ului se bazează pe educația non-formală și pe utilizarea programelor internaționale de mobilitate. Organizația urmărește misiunea fundamentală – facilitarea dialogului intercultural. Acest lucru este consacrat în conceptul de nume al organizației. ONG-ul oferă educație interculturală și încurajează participarea în contextul internațional a grupurilor țintă, promovează în special valorile europene.
ONG-ul desfășoară evenimentele la nivel local, național și internațional. La nivel local, organizația funcționează ca un centru de mobilitate, educație non-formală și auto-dezvoltare, participanții descoperă potențialul lor individual și explorează potențialul comunităților pentru dezvoltare durabilă și transformarea democratică a societății. ONG-ul promovează cooperarea activă și a creat numeroase parteneriate puternice cu alte organizații, instituții de învățământ, organizații internaționale, instituții publice și întreprinderi.

Youth Education Centre Fialta– Bielorusia
www. fialta.org
https://www.facebook.com/youthcenterfialta/

Centrul de Educație pentru Tineret “Fialta” a fost fondat pe 17 februarie 1995. Misiunea organizației Fialta este de a ajuta pe cei care intră în contact cu organizația și de a dezvolta un mod liber și flexibil de gândire. Activitățile fundamentale ale organizației Fialta sunt seminare și traininguri pentru tineri care îi ajută să dezvolte cunoștințe și abilități, participarea activă și implicarea tinerilor în procesul de rezolvare a problemelor societății. Proiectele Fialta se adresează tinerilor (14-30 de ani), lucrătorilor de tineret și specialiștilor din cadrul ONG-urilor

Fialta activează cu programul “Tineretul în acțiune”/”Erasmus+” din 2003, organizând și participând la schimburi pentru tineri, găzduiește și transmite voluntari în țările din Uniunea Europeană. Membrii Fialta sunt lideri de tineret, formatori, care implementează proiecte pentru tineri la nivel local și internațional. Fialta face parte din rețeaua internațională “Rețeaua de multiplicatori SALTOEECA” a Programului Uniunii Europene “Tineretul în acțiune”/Erasmus plus cu misiunea de a promova educația non-formală în rândul tinerilor.

Geoclube este o asociație de tineret fondată în anul 2000 de un grup de profesori și elevi de la liceul din centrul orașului Gondomar. Obiectivul principal al asociației este de a promova participarea activă și implicarea tinerilor în procesul decizional al educației și viitorului. În plus, Geoclube – Asociația Tineretului își propune să creeze oportunități pentru tinerii activi, de a participa și de a avea un interes deosebit în probleme care privesc direct viitorul lor, cum ar fi educația, politici, economie, democrație, problemele sociale, capacitatea de inserție profesională și problemele legate de mediu.
Avem două sediuri: unul în Casa de Voluntariat a municipiului Gondomar, și al doilea situat în interiorul Parohiei União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim unde activăm pentru a promova oportunități pentru tineri.

Grupul nostru țintă principal sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 12 – 35 de ani și, de asemenea, întreaga comunitate implicată în sistemul educațional: părinți, profesori, consilieri, asistenți sociali și alții. Pentru o activitate mai eficientă, am stabilit parteneriate cu instituții locale private și publice din comunitatea locală gondomar.
Prin aceste parteneriate locale, intenționăm să ne extindem domeniul de activități, promovând o abordare integrată prin cooperarea tuturor instituțiilor și comunităților pentru a promova participarea activă și incluziunea tinerilor și adulților în societate. Acest proces va spori motivația și așteptările pozitive în rândul tinerilor și adulților, oferindu-le încrederea în sine necesară pentru a urmări un viitor mai bun și oportunități profesionale.

Associacio Cultural Tabala – Spania
www.vopool.net/associacio-cultural-tabala/
https://www.facebook.com/Associaciotabala/

TABALA este o asociație culturală spaniolă non-profit care contribuie la crearea cooperărilor pe termen lung între diferite persoane și organizații. ONG-ul nostru promovează concepte de dezvoltare, incluziune și importanță a culturii voluntariatului. De asemenea, promovăm solidaritatea și toleranța pentru a promova coeziunea socială și cooperarea între diferite țări ale Uniunii Europene.
Instituția se concentrează pe consolidarea capacităților instituționale pentru persoane și instituții prin programe de formare, conferințe, ateliere de lucru, precum și crearea de parteneriate cu alte instituții la nivel regional și internațional, oferind o platformă pentru schimbul de experiență. Cu scopul de a spori cunoștințele și capacitățile liderilor prin consolidarea gândirii critice, toleranței sociale, gestionării conflictelor, dialogului liber și conducerii.

Grupurile noastre țintă sunt tinerii șomeri și cursanții adulți din Spania. Rata șomajului în rândul tinerilor în Spania cu vârsta 20-35 de ani este de aproape 60%. Lipsa de motivație este o problemă gravă, în zilele acestea, chiar dacă piața forței de muncă le prezintă posibilități de angajare prin diferite modalități. Schimbul de experiențe între ar putea aduce soluție pe termen scurt și lung.
Mulți dintre asociații noștri sunt imigranți sau emigranți spanioli reveniți care locuiesc acum în regiuni. În Spania existau peste 4,5 milioane de locuitori ai migranților, ceea ce reprezintă 10 % din totalul populației. Numărul imigranților ilegali care sosesc în Spania a crescut cu 68%, majoritatea intrând prin Africa de Nord a Spaniei. Migranții și gazdele se confruntă cu o ciocnire culturală, astfel încât activitățile noastre ajută la diminuarea acestui șoc cultural și promovează participarea socială pentru a dezvolta o mai bună înțelegere la nivel local.

PlanBe, Plan it Be it este o organizație non-guvernamentală, non-profit cu sediul în Nicosia, Cipru, administrată de o echipă de lucrători de tineret, manageri de proiecte și voluntari. Unul dintre principalele obiective ale „PlanBe” este de a contribui la schimbările pozitive în societate prin promovarea unei comunicări eficiente între tineri, a dialogului intercultural și între generații, prin facilitarea înțelegerii între oameni. Misiunea organizației noastre este de a dezvolta și sprijini utilizarea educației non-formale, de a promova antreprenoriatul, de a stimula creativitatea, de a sprijini conștiința de mediu, de a promova democrația și drepturile omului și de a dezvolta solidaritatea și toleranța în rândul tinerilor.

Obiectivul nostru principal este de a promova patrimoniul cultural al Ciprului și de a aduce tinerii mai aproape de tradiția lor, de locurile de muncă tradiționale și de agricultura insulei noastre, precum și de a reduce decalajul diferențelor dintre generațiile mai în vârstă și cele mai tinere.
PlanBe a fost creat pentru a sprijini tinerii din întreaga țară prin educație non-formală și informală. Împreună cu voluntarii veniți din întreaga Europă, creăm un teren prietenos pentru ca tinerii să își atingă obiectivele, să dobândească noi competențe, să își cunoască cultura și patrimoniul cultural și să promoveze mobilitatea. Lucrăm pentru tineri și cu tineri. Încurajăm implicarea lor în viața civică al Ciprului prin facilitarea activităților inovatoare în timpul liber, prin stimularea creativității și prin dezvoltarea diferitelor competențe ale acestora. Sprijinim tinerii să-și folosească și să-și dezvolte capacitățile și să participe activ la viziunea unei Europe unite pentru a promova cooperarea europeană.

Connecting Europe este o asociație non-profit, fondată în 2011 și numită inițial “Work in progress”, este situată în Girifalco, un mic sat din inima regiunii Calabria din sudul Italiei. De la înființarea sa, Connecting Europe a construit o rețea de oportunități pentru organizațiile, instituțiile și grupurile de tineret, atât în sectorul public, cât și în cel privat, împreună cu peste 20 de municipalități active în provincia Catanzaro.

Connecting Europe promovează evenimente culturale, concursuri de muzică, conferințe educaționale, campanii de sensibilizare, lansări de carte, întâlniri și cursuri de formare în proiecte multiculturale și multidisciplinare. Astfel de activități se adresează tinerilor atât din școli, cât și din universități, cu o varietate de evenimente în domeniile sportului, artelor, cinematografiei și teatrului.

Scopul nostru a fost întotdeauna protecția și apărarea drepturilor minorităților: migranților, persoanelor LGBT, persoane cu dizabilități și care sunt discriminate pentru religia, etnia și contextul său social și economic. Am organizat în iulie 2018 un schimb pentru tineri cu scopul de a răspândi gradul de conștientizare cu privire la migranți și de a-i implica/include în mediul local.
În calitate de organizație, am lucrat la elaborare de activități în jurul nevoilor și intereselor participanților, în special ale tinerilor, prin utilizarea metodelor de învățare formale și non-formale. În plus, fiecare proiect este destinat să stimuleze creșterea personală și dezvoltarea profesională.