Activități

Rezultate intelectuale

Posted on

În timpul proiectului vom crea împreună următoarele rezultate intelectuale: Dezvoltarea de ghidului:Acesta va fi dezvoltat în principal în timpul mobilității JS prin eforturile comune ale umbrelor de muncă și ale lucrătorilor de tineret din cadrul organizației gazdă. Acesta va consta din 4 părți-cheie: introducerea și politicile europene în domeniul antreprenoriatului social și creativ, informații teoretice […]

Activități

Faza de diseminare

Posted on

Această etapă prevede elaborarea materialelor de vizibilitate și a canalelor de diseminare care vor însoți proiectul și vor fi utilizate, de asemenea, pentru testarea măsurilor și elaborarea efectivă a rezultatelor intelectuale:– Ghid;– Platformă online. Evenimentele de diseminare din fiecare țară vor dura o zi întreagă după concurs și se adresează tinerilor, lucrătorilor de tineret, părților […]

Activități

Seminar internațional în Belgia

Posted on

Seminarul este destinat lucrătorilor de tineret familiarizați cu educația antreprenoriatului creativ/cultural, iar cel puțin unul dintre participanții delegați este membru al echipei organizației partenere.Seminarul își propune să adune lucrători de tineret pentru a reflecta asupra experiențelor lor în timpul elaborării conținutului setului de instrumente, al elaborării conținutului platformei și al derulării laboratoarelor locale și a […]

Activități

Competiția

Posted on

Competiția are scopul de a motiva tinerii NEET care au luat parte la laboratoarele locale să aplice cunoștințele primite și să primească feedback.Fiecare participant va avea 2 săptămâni pentru pregătirea unei prezentări creative de maxim 7 minute, a unui plan de afaceri sociale în domeniul cultural/creativ. Participanții pot folosi Power Point, cu toate acestea, vor […]

Activități

Laboratoare locale

Posted on

Laboratoarele locale sunt concepute astfel încât să fie ateliere independente conduse de organizația parteneră. În acest fel, tinerii NEET care vor lua parte la toate laboratoarele vor avea o înțelegere avansată cu privire la modul de a crea o idee creativă/culturală, în timp ce în cazul în care cineva nu ar fi capabil din punct […]

Activități

Schimb de experiență profesională în țările din Uniunea Europeană

Posted on

Schimbul de experiență s-au bucurat participanții din Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia, Belarus. Proiectul se referă la consolidarea capacităților și continuă timp de doi ani, acesta conține mai multe activități, cum ar fi cursuri și seminarii de formare, laboratoare locale și mai multe activități de cercetare. Durata de schimbul de experiență profesională în țările UE durează […]

Activități

Curs internațional de formare în Moldova

Posted on

Cursul internațional în Moldova a fost organizat în perioada 7-16 august 2019. Cursul s-a axat pe emanciparea lucrătorilor de tineret în ceea ce privește cunoștințele lor privind educația în domeniul antreprenoriatului cultural și social. A amestecat o parte teoretică despre conceptele antreprenoriatului cultural și creativ, NFE și activități informale privind gândirea creativă și dezvoltarea ideilor […]

Activități

Întâlnire de lansare

Posted on

Întâlnirea de lansare a fost organizată la Chișinău, Moldova în perioada 18-21 februarie 2019.Fiecare partener a transmis o persoană care a fost responsabilă pentru întreaga durată a acestui proiect în numele fiecărei organizații partenere la întâlnirea de lansare. Întâlnirea s-a axat pe un set de acorduri privind:– Managementul de proiect: canale de comunicare și control […]