Δραστηριότητες

πνευματικά αποτελέσματα

Posted on

Κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργήσουμε μαζί τα ακόλουθα πνευματικά αποτελέσματα: Οδηγός ανάπτυξης: Θα αναπτυχθεί κυρίως κατά τη διάρκεια της κινητικότητας του JS με τις κοινές προσπάθειες των σκιασμένων θέσεων εργασίας και των νέων εργαζομένων από την οργάνωση υποδοχής. Θα αποτελείται από 4 βασικά μέρη: εισαγωγή και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της κοινωνικής και […]

Δραστηριότητες

Φάση διάδοσης

Posted on

Αυτή η φάση προβλέπει την εκπόνηση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και διάδοση σε κανάλια που θα συνδέονται με το πρόγραμμα κα θα χρησιμοποιηθούν για δοκιμή των μέτρων και πραγματική επεξεργασία των  αποτελεσμάτων.– εγχειρίδιο;– διαδικτυακή πλατφόρμα.  στις εκδηλώσεις διάδοσης κάθε χώρα θα έχει μια ολόκληρη ημέρα μετά τον διαγωνισμό και θα απευθύνεται σε νέους, λειτουργούς νεολαίας, […]

Δραστηριότητες

διεθνές σεμινάριο στο Βέλγιο

Posted on

Το  σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για λειτουργούς νεολαίας με εμπειρία στη δ/π-ε και δ/π-εκπαίδευση, τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες χρειάζεται να είναι από την ομάδα του εταίρου οργανισμού.Το σεμινάριο έχει στόχο να συγκεντρώσει λειτουργούς νεολαίας για να αναλογιστούν τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια δημιουργίας του του εγχειριδίου και την ανάπτυξη πλατφόρμας και τη λειτουργία τοπικών […]

Δραστηριότητες

Διαγωνισμός

Posted on

Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να παρακινήσει τους νέους  NEETs που έλαβαν μέρος σε τοπικά εργαστήρια να εφαρμόζουν αμέσως την γνώση που έλαβαν και τους παρέχει ανατροφοδότηση.Κάθε συμμετέχοντας έχει 2 εβδομάδες για να ετοιμάσει μια 7 λεπτή δημιουργική παρουσίαση μιας κοινωνικής επιχείρησης στο πεδίο της δ/π-ε. οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν Παρουσιάσεις, αλλά θα τους […]

Δραστηριότητες

Τοπικά εργαστήρια

Posted on

Τα τοπικά εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανεξάρτητα εργαστήρια που θα τα τρέξουν οι οργανισμοί που είναι εταίροι .Με αυτό τον τρόπο οι ομάδες NEET που θα λάβουν μέρος στα εργαστήρια θα έχουν μια εξελιγμένη κατανόηση για το πως να δημιουργούν μια δ/π-επιχειρηματική ιδέα, καθώς και αν κάποιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο το […]

Δραστηριότητες

Παρακολούθηση εν ώρα εργασίας σε χώρες τη ΕΕ

Posted on

Παρακολούθηση εν ώρα εργασίας σε χώρες της ΕΕ από συμμετέχοντες από χώρες της Αρμενίας, Λευκορωσίας, Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. Καθώς το πρόγραμμα είναι σχετικό με την ανάπτυξη ικανοτήτων και συνεχίζεται για 2 χρόνια, περιέχει διάφορες δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάριά και μερικές ανταλλαγές για δουλειά (job shadowing). Η διάρκεια αυτής της ανταλλαγής σε χώρες της […]

Δραστηριότητες

Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μολδαβία

Posted on

Το Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε 7-16 Αυγούστου το 2019. Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση των λειτουργών νεολαίας όσων αφορά τη γνώση της δ/π-ε και δ/π-εκπαίδευσης πιο συγκεκριμένα. Έχει διάφορα θεωρητικά κομμάτια σχετικά με SE και δ/π-ε, μη τυπική μάθηση και άτυπες δραστηριότητες για δημιουργική σκέψη και καινοτόμες ιδέες . αλλά επίσης πρακτικές δραστηριότητες για […]

Δραστηριότητες

Προκαταρκτική συνάντηση

Posted on

Η πρώτη συνάντηση προετοιμασία έγινε στη πόλη  Chisinau, της Μολδαβίας 18-21 Φεβρουαρίου το 2019. Κάθε εταίρος έστειλε ένα συμμετέχοντα ο οποίος θα ήταν υπεύθυνος σε όλη την διάρκεια του προγράμματος από κάθε οργανισμό. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε μια σειρά από συμφωνίες σχετικά με:-Διαχείριση προγράμματος, κανάλια επικοινωνίας, ποιοτικός έλεγχος;-Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων , υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων;-Λεπτομερές παρουσιάσεις […]