Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μολδαβία

Το Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε 7-16 Αυγούστου το 2019.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση των λειτουργών νεολαίας όσων αφορά τη γνώση της δ/π-ε και δ/π-εκπαίδευσης πιο συγκεκριμένα. Έχει διάφορα θεωρητικά κομμάτια σχετικά με SE και δ/π-ε, μη τυπική μάθηση και άτυπες δραστηριότητες για δημιουργική σκέψη και καινοτόμες ιδέες . αλλά επίσης πρακτικές δραστηριότητες για την εκμάθηση δ/π-ε σε άτομα NEETs. Ως αποτέλεσμα του σεμινάριού, οι λειτουργοί νεολαίας κατάφεραν να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε δ/π-ε σε άτομα   NEETs από τη χώρα τους, οι οποίοι θα αναπτύξουν σε συνεργασία με τους λειτουργούς νεολαίας που είναι συνάδελφοί τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις Ευρωπαϊκές χώρες.


You Rock!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει συμμετέχοντες (3 συμμετέχοντες από κάθε οργανισμό ) από 10 χώρες εταίρους . κάθε χώρα αντιπροσωπευόταν από τους πιο κάτω οργανισμούς:

– Youth Association DRONI, Γωργία
– Youth Education Centre “Fialta”, Λευκορωσία
– ADVIT, Μολδαβία
– Development center Pangeya, Ουκρανία
– PlanBe, Plan it Be it, Κύπρος
– Geoclube – Associação Juvenil de Ciência, Πορτογαλία
– ASSOCIACIÓ CULTURAL TABALÀ, Ισπανία
– CODEC vzw, Βέλγιο
– Youth Mix, Αρμενία
– Associazione Connecting Europe, Ιταλία

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λαμπρές προσωπικότητες και την ίδια στιγμή οι λειτουργοί νεολαίας εξοικειωμένοι με δ/π-ε και δ/π-εκπαίδευση, και μέλη των οργανισμών που συμμετέχουν , με καλό επίπεδο αγγλικών και άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε όλη την διάρκεια του προγράμματος συμπεριλαμβανομένου του Εκπαιδευτικού προγράμματος στην Μολδαβία, Τοπικά εργαστήρια, διαγωνισμούς, 2 συμμετέχοντες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης  για πρακτική άσκηση, σεμινάριο στο Βέλγιο , στη διάδοση και αξιοποίηση των φάσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει βασιστεί σε ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων και των οργανισμών. Ποικιλότητα, πχ. Στην ομάδα των συμμετεχόντων , όπου θεωρούνταν ως πόρος για την ανταλλαγή και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων , καθώς και ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη διαπολιτισμική στάση του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές έχουν φροντίσει να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης , όπου οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν και προπονήθηκαν καθώς εξέλισσαν πρακτικές που συνείσφεραν στη προσωπική , επαγγελματική τους ανάπτυξη . Η εκμάθηση έγινε σε προσωπική και σε συνεργατική διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μη-τυπικές μέθοδοι, για παράδειγμα., ομαδικές, μεμονωμένες συζητήσεις, ανταλλαγές ιδεών , συζητήσεις και παρουσιάσεις κα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδηγήθηκε από επαγγελματίες εκπαιδευτές και διοργανωτές:

Olesea Solpan – Fortuna (Εκπαιδεύτρια)

Η Olesea έχει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση των startups στη Μολδαβία,  είναι η πρόεδρος του οργανισμού στη Μολδαβία GEN (Global Entrepreneurship Network). Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής, μέντορας, εκπαιδευτής πειραματικής εκπαίδευσης σε προγράμματα που εστιάζουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα ενδιαφέροντά της περιστρέφονται σύρω από την παροχή βοήθειας σε επιχειρηματίες για τη δημιουργίας, έναρξη, ανάπτυξη εθνικών και διεθνών επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα σε δημιουργικές βιομηχανίες και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.


Tudor Arnăut (Eκπαιδευτής)

Ο Tudor δουλεύει ως δημοσιογράφος και εκπαιδευτής. Τα προγράμματα  Erasmus+ έχουν γίνει πηγή έμπνευσης στην καθημερινή του δουλειά. “ η δικτύωση με ανθρώπους από όλο τον κόσμο είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβηκε’’.


Natalia Roelofs (manager de proiect)

Η Natalia συμμετέχει στο τομέα της νεολαίας και του μη-τυπικού λειτουργού νεολαίας από το 2004. Έχει μια μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ( συμπεριλαμβανομένου Erasmus+, EYF, EuropeAids, Horizon 2020) και έχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο σχεδιασμό και χειρισμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από το 2016 Natasha είναι μέλος της JINT vzw (Flemish NA Belgium) και τρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα στη περιοχή Flanders, στο Βέλγιο.

Το εκπαιδευτικό εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, βασικές έννοιες γλωσσολογίας γύρω από την επιχειρηματική εκπαίδευση: οι διαφορές μεταξύ διαφόρων τύπων της επιχειρηματικότητας , ποιος είναι επιχειρηματίας και ποιοι  είναι οι λόγοι αποτυχίας. Η ομάδα διερευνάει τους τύπους των πόρων που υφίσταται σε εθνικό επίπεδο για να βοηθήσει τους δημιουργικούς επιχειρηματίες να  αναπτύξουν ιδέες.
Προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τους διαφορετικούς επιχειρηματίες,  η εβδομάδα εντόπισε τις ομάδες συμφερόντων που παίζουν ζωτικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο για τη μετατροπή μια επιχειρηματικής ιδέας σε μια έγκυρη επιχείρηση με δυναμικό ανάπτυξης. Επίσης, σε διάφορα στάδια , ποιοι είναι οι ρόλοι και οι εισφορές κάθε ομάδας ενδιαφερόμενων. Επίσης η αλληλεπίδραση των ενδιαφερόμενων ομάδων ,οικοσυστήματα, και πως η κοινότητα μπορεί να οδηγήσει καινοτομίες και να τις διαμορφώσει.

Πριν έρθουν στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έλαβαν εργασία για το σπίτι. Έίχαν ετοιμάσει παρουσιάσεις για την τοπική κρυμμένη κληρονομιά, και πως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για μελλοντικά επιχειρηματικά πλάνα. Επίσης έπρεπε να εντοπίσουν σχετικά κέντρα, πανεπιστήμια που μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων κουλτούρας ή κοινωνικών προγραμμάτων. Όλες οι 10 χώρες έπρεπε να παραδώσουν αυτές τις παρουσιάσεις.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το  ZIP Κέντρο Αριστείας στο χώρο της Μόδας ( house Excellence Center in Fashion) και να μιλήσουν με τον Διευθυντή του  ZIP house κατεστημένους φορείς, επιχειρηματίες από το Πρόγραμμα μόδας ,  και νικητές του 2014 και 2019 από το Creative Business Cup. . Επίσης κάποιο επισκέφτηκαν το κέντρο ARTCOR όπου είχαν έναν αντιπρόσωπο παρουσιάζοντας τι σχεδιάζει το κέντρο για δημιουργικές βιομηχανίας αυτόν και τον επόμενο χρόνο.

Πως γίνεται χωρίς διαπολιτισμικές νύχτες? Όπως το πρόγραμμα υπήρχα 10 χώρες, κάθε ομάδα ετοίμαζε παρουσιάσεις για τις κουλτούρες τους, τοπικά ποτά και φαγητά, κάποιοι έδωσαν και αναμνηστικά.