Διαγωνισμός

This image has an empty alt attribute; its file name is 68717913_551947698677204_7923252884798439424_o.jpg

Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να παρακινήσει τους νέους  NEETs που έλαβαν μέρος σε τοπικά εργαστήρια να εφαρμόζουν αμέσως την γνώση που έλαβαν και τους παρέχει ανατροφοδότηση.
Κάθε συμμετέχοντας έχει 2 εβδομάδες για να ετοιμάσει μια 7 λεπτή δημιουργική παρουσίαση μιας κοινωνικής επιχείρησης στο πεδίο της δ/π-ε. οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν Παρουσιάσεις, αλλά θα τους παροτρύναμε να χρησιμοποιήσουν πιο δημιουργικούς τρόπους ,όπως βιντεοσκόπηση , ή να το παρουσιάσουν με έναν άλλο τρόπο μπροστά από κοινό ( άλλους συμμετέχοντες και την ομάδα στη χώρα του).

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει:
-Σαφής περιγραφή της δ/π-ε;
-Σκοπός;
-Πλαίσιο της εφαρμογής της-γιατί αυτή η ιδέα θα ωφελήσει την τοπική κοινότητα;
-Προϋπολογισμός, βιωσιμότητα;
-Ανάλυση κινδύνου και κλιμάκωση στρατηγικής.
Η ομάδα θα ετοιμάσει μια αποτίμηση για δίκαιη αξιολόγηση της παρουσίασης.