Τοπικά εργαστήρια

This image has an empty alt attribute; its file name is 68968312_551945735344067_918522298628046848_o.jpg

Τα τοπικά εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανεξάρτητα εργαστήρια που θα τα τρέξουν οι οργανισμοί που είναι εταίροι .Με αυτό τον τρόπο οι ομάδες NEET που θα λάβουν μέρος στα εργαστήρια θα έχουν μια εξελιγμένη κατανόηση για το πως να δημιουργούν μια δ/π-επιχειρηματική ιδέα, καθώς και αν κάποιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο το σεμινάριο , δεν θα επηρεάσει ολόκληρη την εμπειρία εκμάθησης.
Κάθε εργαστήρι θα διαρκεί 8 ώρες ( 2 ώρες η κάθε συνεδρία, μεσημεριανό και 2 διαλείμματα) και θα μοιραστεί σε συνεδρίας εργασίας με βάση την μη-τυπική μάθηση και πρακτική εξάσκηση. Κάθε εταίρος πρέπει να υλοποιήσει 6 τοπικά εργαστήρια.