ადგილობრივი ლაბორატორიები

This image has an empty alt attribute; its file name is 68968312_551945735344067_918522298628046848_o.jpg

ადგილობრივი ლაბორატორიები შექმნილია, როგორც  დამოუკიდებელი სამუშაო შეხვედრები, რომელსაც ატარებს პარტნიორი ორგანიზაცია. ამ გზით, უმუშევარი და განვითარების ნაკლები შესაძლებლობის მქონდე ახალგაზრდები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ სამუშაო შეხვედრებში, მიიღებენ ინფორმაციას,  თუ როგორ უნდა შექმნან “კულტურულ კრეატიული მეაწარმოების” იდეა, ხოლო თუ ვინმეს  ვერ შეძლებს მონაწილეობის მიღებას  ეს გავლენას არ მოახდენს საერთო სასწავლო გამოცდილებაზე. თითოეულ ლაბორატორიას დაეთმობა 8 საათი ( 2 საათიანი სესიები, ლანჩსა და 2 ყავის შესვენება) და დაყოფილი იქნება სამუშაო სესიად, არაფორმალური განათლებისა და პრაქტიკული სავარჯიშოების საფუძველზე. ყველა პარტნიორმა უნდა გამართოს 6 ასეთი შეხვედრა.