წინა მოსამზადებელი შეხვედრა

წინა მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა კიშინოვში, მოდლოვაში, 2019 წლის  18-21 თებერვალს, ყველა პარტნიორმა ორგანიზაციამ შეხვედრაზე გაგზავნა ერთი წარმომადგენელი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებაზე

This image has an empty alt attribute; its file name is 67606439_883941298647438_5985962213255413760_n.jpg

შეხვედრაზე მიაღწიეს  შემდეგ შეთანხმებებს:
– პროექტის მენეჯმენტი: საკომუნიკაციო არხები და ხარისხის კონტროლის მექანიზმი;
– მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები;
– დეტალური პრეზენტაცია, დისკუსიები და შეთანხმებები პროექტის ძირითადი საქმიანობის შესახებ. გადაწყდა, რომ განხორციელებულიყო შემდეგი ღონისძიებები, რომლებიც ორიენტირებულია პროექტის მიზნის მიღწევებზე:
– საერთაშორისო ტრენინგ კურსი მოლდოვაში;
– ევროკავშირის ქვეყნებში სტაჟირების პროგრამა;
– ადგილობრივი ლაბორატორიები;
– კონკურსი;
– საინფორმაციო ბროშურის შემუშავება;
– ონლაინ პლატფორმის ჩამოყალიბება;
– საერთაშორისო სემინარი ბელგიაში;
– პროექტის ვიზუალიზაციისა და შედეგების შეჯამება;
– პროექტის მდგრადობა და გავლენა საზოგადოებაზე;
– შეფასება – კითხვა-პასუხის რეჟიმი