Մեկնարկային հանդիպում

Մեկնարկային հանդիպումը տեղի է ունեցել Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում, 2019 թվականի փետրվարի 18-21-ին:
Յուրաքանչյուր գործընկեր  ուղարկեց 1 անձ, որը պատասխանատու էր այս ծրագրի ողջ տևողության ընթացքում՝ մեկնարկային հանդիպման յուրաքանչյուր գործընկեր կազմակերպության անունից:
Հանդիպումը կենտրոնացած էր մի շարք համաձայնությունների շուրջ.
-ծրագրի կառավարում՝ հաղորդակցման կապեր և որակի վերահսկում,
-մոնիտորինգի, հաշվետվությունների և ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտներ, -մանրամասն ներկայացում, քննարկումներ և համաձայնագրեր ծրագրի հիմնական

This image has an empty alt attribute; its file name is 67606439_883941298647438_5985962213255413760_n.jpg

գործունեության վերաբերյալ:
Որոշվեց իրականացնել հետևյալ գործողությունները՝ ուղղված ծրագրի թիրախային ձեռքբերմանը.
-Մոլդովայում վերապատրաստման միջազգային դասընթաց,
-ԵՄ երկրներում աշխատանքային պրակտիկայի շարժունակություն,
-տեղական լաբորատորիաներ,
-մրցույթ,
-գործիքակազմի մշակում,
-առցանց հարթակ
-Բելգիայում միջազգային սեմինարի անցկացում,
-ծրագրի տեսանելիությունը և արդյունքների տարածումը,
-ծրագրի կայունությունը և ազդեցությունը,
-գնահատում, հարց և պատասխան: