Իտալիա

Ընդհանուր առմամբ, ամբողջ Իտալիայում սոցիալ-մշակութային և գեղարվեստական ձեռնարկությունները կարծես թե ունեն զգալի ներուժ տեղական տնտեսությունների ընդհանուր զարգացման գործում: Սոցիալական ձեռնարկությունները աշխատանքի կարևոր հնարավորություն են հանդիսանում հարավային Իտալիայում, որտեղ երրորդային հատվածը աշխատանք է ապահովում ամբողջ Իտալիայի հարավում զբաղվածների ընդհանուր թվի 18%-ին (ինչպես Իտալիայի մնացած հատվածում՝ սա հիմնականում կամավորական աշխատանք է): Այն ներդրումը, որը այս տեսակի ձեռնարկությունը կարող է ունենալ, էական նշանակություն ունի իտալական շրջանների աճի և զարգացման համար՝ դուրս բերելով տեղական ռեսուրսները և խթանելով ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Ձեռնարկատիրական մոդելի նորարարական կերպարով մարմնավորված այն առաջարկում է տնտեսական զարգացման «փորձագիտական դատարան»-ի կայունություն: Երիտասարդության գործազրկությունը այս տասնամյակի հիմնական տնտեսական և սոցիալական մարտահրավերներից մեկն է ԵՄ անդամ շատ երկրներում, այդ թվում՝ Իտալիայում: Իտալիայի հարավային շրջաններում աշխատաշուկա մուտք գործելու հարցում երիտասարդությունը ավելի մեծ մարտահրավերի է բախվում:

Կամպանիայում, Սիցիլիայում, Սարդինիայում, Բասիլիկատայում և Կալաբրիայում երիտասարդության գործազրկության մակարդակը 50%-ից բարձր էր: Ավելին, վերջին տասնամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր մարզում երիտասարդության գործազրկության մարտահրավերն էլ ավելի է սրվել: 20 մարզերից 9-ում երիտասարդների գործազրկության մակարդակը ավելի քան կրկնապատկվել է: Գործազրկության երկարատև բռնկումը կարող է լուրջ երկարաժամկետ հետևանքներ ունենալ անհատների համար, ինչպիսիք են՝  աշխատավարձի կրճատումը, ապագայում գործազրկության մեծացման հավանականությունը և սոցիալական բացառումը: Ներառական և սոցիալական ձեռներեցությունը չի հանդիսանա երիտասարդության գործազրկության հիմնախնդրի լուծման «համընդհանուր բուժում», բայց այն կարող է լինել քաղաքականության արձագանքի մաս: Իտալիայում սոցիալական ձեռնարկությունը բավականին նոր երևույթ է. ոչ առևտրային կազմակերպությունների 65%-ը հիմնվել են 90-ականներից հետո: Բայց այդ ժամանակվանից հարաբերությունները, գործընկերությունն ու պլանավորումը համախմբվել են փորձի և հարաբերությունների ցանցի նոր օրինակով:

Երիտասարդական ձեռներեցության աջակցությունը Իտալիայում բարձր վարկանիշ է վայելում ի շնորհիվ մի խումբ Երիտասարդական ազգային ծրագրերի, որոնք ստեղծեցին մի շարք կարևոր հաստատություններ, ինչպիսիք են Երիտասարդության վարչությունը և Երիտասարդական քաղաքականության հիմնադրամը: ԵՄ մակարդակի քաղաքականությունները, ինչպիսիք են Եվրոպական սոցիալական հիմնադրամը, Երիտասարդների զբաղվածության նախաձեռնությունը և Երիտասարդության Երաշխիքը, ամրապնդում են ազգային ջանքերը և օգնում են տարածաշրջաններին, մարզերին և տեղական իշխանություններին ներգրավվել երիտասարդական ձեռներեցության խթանման և աջակցման գործում: Բիզնեսի գրանցման պարզեցված գործընթացի առումով կարգավորող միջավայրը ուղղորդելու վերջին ջանքերը հաջողված են: Սա էլ ավելի կբարելավվի վերջին օրենսդրությամբ, որը մեծացնում է կարգավորող պահանջներին առցանց համապատասխանելու հնարավորությունները:

Երիտասարդ ձեռներեցները պետք է լինեն այն խմբերի շարքում, որոնք առավելագույնս օգուտ են ստանում այդ ջանքերից: Ընդհանուր առմամբ, երիտասարդությունը կարող է օգտվել ձեռներեցության լայն օժանդակությունից: Ֆորմալ կրթական համակարգից դուրս ձեռնարկատիրության դասընթացը բավական հասանելի է երիտասարդության համար, հատկապես՝ նորարարական բիզնես ծրագրեր ունեցող երիտասարդ ձեռնարկատերերի: Նմանապես, մարզչական դասընթացներն ու մենթորությունը մատչելի են, հաճախ ապահովվելով ուսուման հետ՝ որպես ինտեգրված փաթեթի մի մաս: Ի հավելումն, երիտասարդ ձեռներեցների համար սկսնակ բիզնեսի ֆինանսավորման հասանելիությունը բարելավվում է վերջին երկու զարգացումներով. համաժողովրդական ֆինանսավորման առցանց հարթակների արագ աճ և միկրոֆինանսավորման ոլորտ ստեղծելու վերջին կարգավորիչ փոփոխություններ: Կառավարությունը շահում է շատ ակտիվ ոչ պետական հատվածից, ներառելով և´ մասնավոր, և´ հասարակական հատվածի կազմակերպությունները: Բազմաթիվ կազմակերպություններ և գործարար ասոցիացիաներ նշանակալի դեր են խաղում երիտասարդությանը ձեռներեցության մեջ ներգրավելու գործում՝ երիտասարդ պոտենցիալ ձեռներեցներին ձեռներեցության վերաբերյալ տեղեկատվություն և ռեսուրսներ ապահովելով, ձեռներեցության վերաբերյալ դասընթացներ տրամադրելով և բիզնեսի ստեղծման համար ֆինանսավորման հասանելիությունը հեշտացնելով:
Չնայած Իտալիայում երիտասարդական ձեռներեցության աջակցության բազմաթիվ ուժեղ կողմերին, աջակցության համակարգը խոչընդոտվում է ընդհանուր ռազմավարության բացակայության պատճառով: Հետևաբար, կառավարության ջանքերից շատերը «միայնակ կրակոցներով» միջամտություններ են, քան կոորդինացված համակարգի մասեր, որտեղ գործողությունները լրացնում են միմյանց: Սա ավելի է բարդանում Իտալիայի բազմամակարդակ կառավարման համակարգի պատճառով, որտեղ ձեռներեցության աջակցության մեծ մասը իրականացվում է տեղական մակարդակում: Սա հանգեցնում է անհամաչափ համակարգի առաջացման, որտեղ աջակցության քանակն ու որակը մեծապես տարբերվում է ըստ տարածաշրջանների: Երիտասարդական ձեռներեցության աջակցության խթանման ընդհանուր մոտեցումը հիմնականում կենտրոնացած է նորարարական նախագծերի վրա: Այս մոտեցումը արժանիքներ ունի այնքանով, որ նորարարական ծրագրերը, ամենայն հավանականությամբ, կստեղծեն առավելագույն աշխատատեղերը: Այնուամենայնիվ, շատ երիտասարդներ չեն համապատասխանում այս պրոֆիլին և, հետևաբար, աջակցություն ստանալու համար զգալիորեն ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն:

Ըստ NEET գործակցի, որը 2018-ին գերազանցեց 15% -ը (https://ec.europa.eu/eurostat) , կա երիտասարդների մեծ թվաքանակ, որը Իտալիայում ներկայիս երիտասարդական ձեռներեցության աջակցության համակարգի պատճառով մնացել է չսպասարկված։ Ձեռներեցության առաջխաղացման և ձեռնարկատիրական մտածելակերպի և հմտությունների խթանման ամենաարդյունավետ ձևերից մեկը դպրոցական համակարգում ձեռներեցության ուսուցումն է: Այն Իտալիայում իրագործման ամենավաղ փուլերում է: Անհրաժեշտ է ընդլայնել շարունակական փորձերը, որպեսզի ավելի շատ երիտասարդներ իմանան, թե ինչ է ձեռներեցությունը, դրա ներուժը որպես կարիերայի տարբերակ և ձեռք բերեն ձեռներեցության որոշ հիմնական հմտություններ:

Ավելին, ներկայումս ուսուցիչներն ու մյուս աշխատակիցները ձեռներեցության հիմնական կրթության ապահովման համար ունեն դասընթացների պակաս: Ավելին, երիտասարդության, մասնավորապես  անբարենպաստ պայմաններում գտնվող երիտասարդների համար ձեռներեցության դերային մոդելները քիչ են: Քիչ ապացույցներ կան այն մասին, որ երիտասարդությունը ենթարկվում է դերային մոդելների ազդեցությանը, քանի դեռ չեն ընդգրկվում ձեռներեցության աջակցության որևէ ձևում: Ավելին, երիտասարդ ձեռներեցների հաջողված պատմությունները լայնորեն չեն տարածվում: Երիտասարդ շատ ձեռներեցների համար ֆինանսական հասանելիությունը դեռևս մարտահրավեր է հանդիսանում: Միկրոֆինանսավորումը թերզարգացած է Իտալիայում, ինչը մեծապես պայմանավորված է համեմատաբար վերջերս ընդունված օրենսդրությամբ, որը թույլատրում է իրականացնել այդ գործունեությունը:
Երիտասարդությունը, որպես կանոն, ձեռնարկում է ձեռներեցության փոքր ծրագրեր և, հետևաբար, հաճախ չափազանց ռիսկային և շատ փոքր են բանկային վարկերի համար: Նրանք փոքր վարկեր ստանալու մի քանի այլ տարբերակներ ունեն: Մշտադիտարկումը և գնահատումը լայնորեն չեն օգտագործվում պետական ձեռներեցության ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության մասին տեղեկանալու համար: Սա հատկապես ճիշտ է տեղական մակարդակում, որտեղ էլ ուղղվում է աջակցության մեծ մասը: Հետևաբար, քաղաքականություն մշակողների համար դժվար է հասկանալ, թե որ գործողություններն են լավ աշխատում, և որոնք`ոչ:
Հետևյալ գործողությունները առաջարկվում են որպես երիտասարդական ձեռներեցության աջակցության համակարգի ամրապնդման հիմնական առաջնահերթ գործողությունները Իտալիայում.
1. մշակել երիտասարդական ձեռներեցության ազգային ռազմավարության և գործողությունների ծրագիր.
2. ամրապնդել ձեռնարկատիրական կրթությունը դպրոցական ամբողջ համակարգում, մասնագիտական վերապատրաստումներում և բարձրագույն կրթությունում,
3. երիտասարդ ձեռներեցների համար առաջխաղացնել դերային մոդելները,
4. ստեղծել միակողմանի խանութների ցանց, որը մեկ մուտքի կետ կապահովի այն երիտասարդների համար, ովքեր տեղեկատվություն և աջակցություն են փնտրում բիզնեսի ստեղծման և ինքնազբաղվածության վերաբերյալ:
Ձեռներեցությունը ուսումնասիրելու համար համընդհանուր օգտագործված այլ միջոցներ են Ձեռներեցության գլոբալ մոնիտորի կողմից մշակված միջոցառումների շարքը: Առանձնահատուկ հետաքրքրության արժանի երկու գործակիցներն են նորաստեղծ ձեռներեցության մակարդակը և նոր բիզնեսի սեփականության մակարդակը, որոնք երկուսն էլ չափվում են գրեթե 100 երկրներում օգտագործվող ընդհանուր հետազոտության միջոցով: Նորաստեղծ ձեռներեցության մակարդակը սահմանվում է որպես չափահաս բնակչության այն մասնաբաժինը (18-ից 64 տարեկան), որն ակտիվորեն ներգրավված է իր բիզնեսի ստեղծման գործում, որն իրենց է պատկանելու կամ լինելու են համասեփականատեր. այս բիզնեսը սեփականատերերին երեք ամսից ավելի չի վճարել աշխատավարձեր կամ այլ վճարումներ:
Նոր բիզնեսի սեփականության մակարդակը չափահաս բնակչության այն համամասնությունն է, որը ներկայումս հանդիսանում է նոր բիզնեսի սեփականատեր-կառավարիչ, որն ավելի քան երեք ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 42 ամիս սեփականատերերին վճարել է աշխատավարձեր կամ այլ վճարումներ: Գծապատկերներ 1.6-ը և 1.7-ը ցույց են տալիս, որ Իտալիայում, համեմատ ԵՄ-ի այլ երկրների, քչերն են ակտիվորեն ներգրավված նոր բիզնեսի հիմադրման կամ վարման գործում: 2009-2013 թվականներին Իտալիայում մեծահասակների մոտ 2%-ը և երիտասարդության 3%-ը ակտիվորեն փորձում էին բիզնես հիմնել: Սա ԵՄ-ում երրորդ ամենացածր ցուցանիշն էր: Նմանապես, մեծահասակների միայն 1,5% -ը և երիտասարդության 2%-ից  մի փոքր ավելին վարում էին նոր բիզնես: Այս տեմպերը ԵՄ-ում ամենացածրն են եղել: Ձեռնարկատիրական գործունեության այս երկու չափումները այլ պատկեր են ներկայացնում, քան ինքնազբաղվածության ցուցանիշները: Ինքնազբաղվածության մակարդակը հիմնականում ընդգրկում է այն մարդկանց, ովքեր չմիավորված բիզնեսներում աշխատում են միայնակ կամ աշխատանքի են ընդունում շատ քիչ թվով անձանց: Նորաստեղծ ձեռներեցության մակարդակը և բիզնեսի սեփականության մակարդակը ներառում են այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են բիզնեսի հիմնադրման գործընթացում կամ վերջերս են ստեղծել այն: Այսպիսով, նորաստեղծ ձեռներեցության մակարդակը և նոր բիզնեսի սեփականության մակարդակը ավելի մոտ են հոսքի կամ ներհոսքի չափմանը, մինչդեռ ինքնազբաղվածության մակարդակը ինքնազբաղ մարդկանց ընդհանուր չափ է: Իտալիայում երիտասարդների շրջանում նորաստեղծ ձեռներեցության և նոր բիզնեսի սեփականության ցածր մակարդակները փոքր-ինչ զարմանալի են՝ հաշվի առնելով երիտասարդության շրջանում ինքնազբաղվածության բարձր մակարդակը, և, որ իտալական տնտեսությունը մեծապես կախված է փոքր բիզնեսներից. աշխատուժի գրեթե կեսը աշխատում է այնպիսի ձեռնարկություններում, որոնք ունեն 10-ից քիչ աշխատողներ: Չնայած ձեռնարկատիրական գործընթացի վաղ փուլերում գործունեության այս ցածր տեմպերին, Իտալիայում, կարծես, գոյություն ունի ձեռներեցության համար չօգտագործված ներուժ:

2012 թվականի Եվրոբարոմետր հաշվետվությունը նշում է, որ Իտալիայում բնակչության 44%-ը կգերադասեն ինքնազբաղվածությունը ենթակայության տակ աշխատելուց, ինչը ավելի բարձր է, քան ԵՄ միջին ցուցանիշը (37%) (EC, 2012): Ինքնազբաղվածությունը գերադասելու երկու առավել հաճախ մեջբերվող պատճառներն էին` անձնական ինքնուրույնությանը և ինքնազարգացմանը նախապատվությունը (62%) և աշխատանքի տեղն ու ժամանակը ընտրելու ազատությունը (31%): Երիտասարդների ինքնազբաղվածության մակարդակը Իտալիայում էականորեն ավելի բարձր է, քան ԵՄ միջին ցուցանիշը: Սա համահունչ է մի տնտեսության, որը հիմնված է փոքր բիզնեսի ոլորտի վրա: Ընդհանուր առմամբ, 2014-ին  Իտալիայում աշխատողների 22.2%-ը եղել են ինքնազբաղ՝ համեմատած ԵՄ-ի 14.4%-ի հետ: Այնուամենայնիվ, վերջին տասնամյակում ինքնազբաղվածության մակարդակը նվազել է՝ 2005 թվականի 24.0% –ից իջնելով 22,2%-ի 2014 թվականին: Մասնավորապես, երիտասարդները հետաքրքրված և ակտիվ են ինքնազբաղվածության ոլորտում: 2014 թվականին Իտալիայում երիտասարդների ինքնազբաղվածության մակարդակը կազմել է 13,5%: Չնայած սա չափահասների մակարդակի կեսից միայն մի փոքր ավելին է, այն գրեթե եռակի է ԵՄ միջին ցուցանիշի համեմատ:

Այնուամենայնիվ, դեռևս կան որոշ խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են իտալական սոցիալական տնտեսության թռիչքին: Հիմնական խնդիրները վերաբերում են մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, մենեջմենթին, ժառանգությանը և վարկավորմանը: Իտալական սոցիալական ձեռնարկությունները մեծապես կախված են պետական ֆինանսավորումից, որն անխուսափելիորեն լուրջ խոչընդոտներ է առաջացնում, երբ մասնագետների և համագործակիցների համար երաշխավորության վճարներ, որպես պետական մարմինների կողմից վճարումներ, չեն կատարվում կանոնավոր կամ շարունակական հիմունքներով: Հետևաբար իտալական սոցիալական ձեռնարկությունները չեն կարող երկարաժամկետ հարաբերություններ պահպանել որակավորված անձնակազմի հետ, և աշխատողների փոփոխության բարձր մակարդակը անխուսափելի է: Կազմակերպչական մոդելը փխրուն է և անկայուն. ոչ առևտրային ձեռնարկությունների՝ ներքին հզոր դրդապատճառ ունեցող աշխատողներ ընտրելու կարողությունը թուլանում է, և այնտեղ տեղի է ունենում անդամ աշխատողների հետաքրքրության աստիճանական կորուստ: Այսպիսով, անհրաժեշտ են վերապատրաստումներ, որպեսզի ձեռք բերվեն առաջադրանքների և դերերի գիտակցված և ֆունկցիոնալ ռազմավարական բաշխում`աճի ներուժը վատնումից կանխելու համար: Սոցիալական ձեռնարկությունները տեղյակ են հետազոտություններում և մոտիվացիայում ներդրումների և կապիտալիզացիայի իրենց համակարգը բարելավելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի նրանք չունենան այնպիսի ապագա, որտեղ ձեռնարկատիրական զարգացման ծրագրերը ավարտվում են գոյատևման ռազմավարություններով փոխարինմամբ:

Իտալիայում սոցիալական ձեռնարկությունը դժվարանում է ստեղծել համագործակցային հարաբերություններ երրորդային հատվածում՝ ոլորտի պետական կառավարման և այլ շահութաբեր ձեռնարկությունների հետ, ինչպես նաև հայտնաբերել ցանցերի ստեղծման միջոցով ինտեգրված նախագծերի իրականացման նոր ձևեր: Հատկապես փոքր սոցիալական ձեռնարկությունները, որոնք կազմում են Կալաբրիայի ձեռնարկատիրական աշխարհի մեծ մասը, չեն կարող ակտիվացնել հարաբերությունների գործընթացները: Սոցիալական «տեղական համակարգերի» իրականացումը փոխարենը կստեղծեր լրացուցիչ տնտեսություններ և սոցիալական համախմբվածություն, որոնք տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման անփոխարինելի գործոններն են: Փաստորեն, ցանցային մշակույթի իրականացումը ճանապարհն է, որով պետք է ընթանալ. սոցիալական ձեռնարկությունը կարող է դառնալ զարգացման իրական խթան և թույլ կտա Իտալիային հաղթահարել այն մեծ բացը, որն այն առանձնացնում է Իտալիայի մյուս շրջաններից:
Երիտասարդության համար ձեռներեցության ընդհանուր խոչընդոտները. Դեպի ձեռներեցություն գնալիս երիտասարդությունը խոչընդոտների է առնչվում սոցիալական վերաբերմունքի, հմտությունների բացակայության, ձեռնարկատիրական ոչ պատշաճ կրթության, աշխատանքային փորձի բացակայության, կապիտալիզացիայի պայմանների, ցանցերի բացակայության և շուկայական խոչընդոտների բնագավառներում (OECD / EC, 2012): Դերային մոդելներ. երիտասարդների վրա ազդում են այնպիսի կարևոր դերային մոդելներ, ինչպիսիք են նրանց ծնողները և ուսուցիչները, ովքեր հաճախ շատ տեղյակ չեն ձեռներեցության պահանջների և հնարավորությունների վերաբերյալ: Դերային մոդելների շրջանում իրազեկվածության այս բացակայությունը հանգեցնում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու խրախուսման և աջակցության պակասի: Դերային կարևոր մոդելի կողմից բացասական վերաբերմունքի դրսևորումը կամ նույնիսկ սոցիալական բացասական տեսակետները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ երիտասարդ ձեռներեցության համար: Հմտությունների պակաս. Կրթությունը և վերապատրաստման ծրագրերը հաճախ բավարար չափով չեն իրականացվում ձեռնարկատիրական մոտեցումներն և հմտությունները զարգացնելու համար, փոխարենը՝ նրանք նպատակ ունեն ուսանողներին նախապատրաստել վարձու աշխատանքով զբաղվելուն: Փորձի պակաս. երիտասարդության համար բիզնեսի մեկնարկի և ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական որոշիչ գործոնն է աշխատանքային նախնական փորձը: Այնուամենայնիվ, երիտասարդությանը, որպես կանոն, պակասում է անհրաժեշտ մարդկային, ֆինանսական և սոցիալական կապիտալը` հաջողությամբ նոր բիզնես հիմնելու և վարելու համար: Ավելին, տարեց մարդկանց համեմատ երիտասարդության շրջանում շատ ավելի քիչ հավանական է կառավարման կամ մասնագիտացված արդյունաբերական գիտելիքներ ունենալը, որոնք կօգնեն նրանց ինքնազբաղվածության բնագավառում: Անբավարար կապիտալիզացիա. Արտաքին ֆինանսավորում ստանալու հարցում երիտասարդությունը հիմնականում ունենում է անձնական քիչ խնայողություններ և մեծ դժվարություններ, քան մեծահասակները: Հնարավոր վարկերը գնահատելիս բանկերը և մյուս ֆինանսավորողները սովորաբար հաշվի են առնում վարկային պատմությունը, նախկին բիզնես գործունեությունը և ապահովվածությունը: Նման ստանդարտների պարագայում, երիտասարդական ընկերությունները լավ արդյունք վաստակելու քիչ հավանականություն ունեն: Զարգացած ցանցերի բացակայություն. աշխատավայրում և ձեռներեցության ոլորտում փորձի պակասի պատճառով երիտասարդները հավանաբար կունենան սահմանափակ բիզնես ցանցեր և բիզնեսի հետ կապված սոցիալական կապիտալ:

Արդյունքում, հնարավոր է, որ նրանք չկարողանան օգտվել ռեսուրսների և գաղափարների լայն հնարավորություններից: Նրանց համար առավել դժվար կլինի նաև հիմնական շահագրգիռ կողմերի (օրինակ ՝ ֆինանսավորողներ, հաճախորդներ, մատակարարներ) միջև «օրինականության» կառուցումը: Շուկայական խոչընդոտներ. երիտասարդ ձեռներեցները կարող են բախվել «խտրականության» այն հաճախորդների կողմից, ովքեր թերահավատորեն են վերաբերվում իրենց արտադրանքի կամ ծառայությունների հուսալիությանը կամ որակին: Նմանապես, երիտասարդ ձեռներեցները ավելի հավանական է, որ մուտք գործեն այնպիսի ինդուստրիաներ, որտեղ մուտքի խոչընդոտները քիչ են, սակայն մրցակցությունը՝ շատ ուժեղ: Կարևոր է ընդունել, որ այս ոլորտներից յուրաքանչյուրը փոխկապակցված է: Սա ենթադրում է, որ երիտասարդության շրջանում ձեռներեցությանը աջակցելու քաղաքականության համապարփակ մոտեցումը պետք է ապահովի քաղաքականության գործիքների փաթեթներ, այլ ոչ թե մեկանգամյա լուծումներ: Մեծահասակները Իտալիայում առանձնացրել են հիմնական խոչընդոտները. անբավարար կապիտալ (17%), տնտեսական վատ միջավայր (14%), ձեռնարկատիրական հմտությունների պակաս (4%), բիզնես գաղափարի բացակայություն (7%), չափազանց դժվար է համաձայնեցնել ընտանեկան պարտականությունները (9%), ձախողման ռիսկը չափազանց մեծ է (6%), և վարչական դժվարությունները (6%) (EC, 2012): Այս ինքնաներկայացված խոչընդոտները լիովին համապատասխանում են ԵՄ միջինին: Իտալիայում երիտասարդական ձեռներեցության խոչընդոտների վերաբերյալ տվյալներ գոյություն չունեն: