Մրցույթ

This image has an empty alt attribute; its file name is 68717913_551947698677204_7923252884798439424_o.jpg

Մրցույթները նպատակ ունեն խրախուսել NEET-երին, ովքեր մասնակցել են տեղական լաբորատորիաների աշխատանքներին` իրենց ստացած գիտելիքներն անմիջապես օգտագործելու և նրանց հետադարձ կապ տրամադրելու համար:
Յուրաքանչյուր կազմակերպություն կունենա 2 շաբաթ` «ս/մ-ձ» ոլորտին առնչվող, առավելագույնը 7 րոպե տևողությամբ սոցիալական բիզնես պլանի ստեղծարար ներկայացում նախապատրաստելու համար: Մասնակիցները կարող են օգտագործել Power Point, այնուամենայնիվ, նրանց խրախուսելի է փորձել ավելի ստեղծագործական ուղիների կիրառումը, ինչպես օրինակ՝ իրենց պլանի վերաբերյալ տեսահոլովակ նկարելը կամ այլ ձևերով ներկայացնել հանրությանը՝ այլ մասնակիցներին և ծրագրի երկրի թիմին:

Ներկայացումը պետք է ներառի.
-«ս/մ-ձ» գաղափարի հստակ նկարագրություն,
-առաքելություն,
-դրա իրականացման համատեքստը – ինչո՞ւ է այդ գաղափարը ձեռնտու տեղական համայնքի համար,
-բյուջեի նախահաշվի կազմում, կայունության գնահատում,
-ռիսկերի վերլուծություն և ընդլայնման ռազմավարություն:
Թիմը կպատրաստի գնահատման աղյուսակ՝ ելույթները արդարացիորեն գնահատելու համար: