διεθνές σεμινάριο στο Βέλγιο

Το  σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για λειτουργούς νεολαίας με εμπειρία στη δ/π-ε και δ/π-εκπαίδευση, τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες χρειάζεται να είναι από την ομάδα του εταίρου οργανισμού.
Το σεμινάριο έχει στόχο να συγκεντρώσει λειτουργούς νεολαίας για να αναλογιστούν τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια δημιουργίας του του εγχειριδίου και την ανάπτυξη πλατφόρμας και τη λειτουργία τοπικών εργαστηρίων και του διαγωνισμού.

Μαζί με  τους συμμετέχοντες , θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων , θα ετοιμάσουμε συναντήσεις για διάδοση των αποτελεσμάτων και θα σκεφτούμε για επόμενες μελλοντικές συνεργασίες.
Επίσης το σεμινάριο θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μη-τυπικής μάθησης , συμμετοχική παρατήρηση, άμεση εμπλοκή των εταίρων  σε δραστηριότητες, έρευνα και αναλυτική έκθεση για την εργασία – job shadowing.