Κύπρος

Επί του παρόντος, στην κορυφή ενός νέου κύματος  μετασχηματιστικών καινοτομιών, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία γίνονται οι βασικοί μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Η απόκτηση και η διατήρηση μιας θέσης στον διεθνή χώρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθίσταται κορυφαία προτεραιότητα για κάθε χώρα που προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια για ένα μέλλον ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει το άνοιγμα της ευκαιρίας που βρίσκεται μπροστά και είναι αποφασισμένη να διαμορφώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη του επιστημονικού, επιχειρηματικού και καινοτόμου οικοσυστήματος της. Ο διορισμός του πρώτου Αρχηγού Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία, η καθιέρωση του Κυπριακού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και μια πληθώρα πρόσφατων δράσεων από τα Υπουργεία αποδεικνύουν την προθυμία να μεταμορφώσουν τη χώρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, το Global Entrepreneurship Monitor (GEM) είναι η κορυφαία παγκόσμια μελέτη για την επιχειρηματικότητα, καλύπτοντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα οικονομικά επίπεδα. Το εννοιολογικό πλαίσιο της GEM ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεικτών για την επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας την κατασκευή λεπτομερών προφίλ επιχειρηματικότητας σε κάθε συμμετέχουσα οικονομία. Αυτές περιλαμβάνουν συμπεριφορές των κοινωνιών απέναντι στην επιχειρηματικότητα, τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες των επιχειρηματιών και την ποιότητα των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων σε διαφορετικές οικονομίες. Εξάγει επίσης δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες του επιχειρηματικού οικοσυστήματος κάθε χώρας.

Το να ρίξουμε φως στην κατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στα χαρακτηριστικά της, καθώς και στους παράγοντες που την επηρεάζουν, είναι ένα σημαντικό βήμα για τη λήψη ενημερωμένων και αποτελεσματικών αποφάσεων χάραξης πολιτικής που λαμβάνουν υπόψη το ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Κύπρος συμμετέχει στο GEM, παρέχοντας έτσι αναδρομικά δεδομένα που επιτρέπουν τον εντοπισμό των αλλαγών του επιχειρηματικού τοπίου της χώρας. Ο σκοπός της φετινής εθνικής έκθεσης GEM είναι να παρέχει μια διορατική επισκόπηση της μεταβαλλόμενης δυναμικής του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, να επιτρέψει τον εντοπισμό των πρώτων τάσεων και να προωθήσει τη σύγκρισή τους με πανομοιότυπες μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της GEM Κύπρου 2018/2019 μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ενημέρωση της χάραξης πολιτικής για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές αντιλήψεις για την επιχειρηματικότητα έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αντιλαμβάνεται ότι η υψηλή κατάσταση σχετίζεται με επιτυχημένους επιχειρηματίες (61,5% το 2017/2018, 67,6% το 2018/2019). Ομοίως, η προσοχή των μέσων ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα αυξήθηκε (50,5% το 2017/2018, 54,3% το 2018/2019). Ο αναμενόμενος αντίκτυπος από την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο σε σχέση με νέες θέσεις εργασίας έχει βελτιωθεί. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ένας μεγαλύτερος αριθμός επιχειρηματιών στην Κύπρο προβλέπει μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια (το 34% αναμένει 1-5 νέες θέσεις εργασίας, το 22,4% αναμένει περισσότερες από 6 θέσεις εργασίας). Το 2018/2019, η φυσική υποδομή και οι εμπορικές και υπηρεσίες υποδομής παραμένουν τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο. Η επιχειρηματική εκπαίδευση σε μετα-σχολικό επίπεδο έχει βελτιωθεί σημαντικά φέτος και αναγνωρίζεται επίσης ως δύναμη του οικοσυστήματος.

Παρά τις βελτιώσεις αυτές, η εμπιστοσύνη του πληθυσμού σε σχέση με τις δυνατότητες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια των ετών (52,4% το 2016/2017, 46,4% το 2017/2018, 45,9% το 2018/2019), ενώ ο φόβος της αποτυχίας παραμένει εξαιρετικά υψηλός, καθώς περίπου ένας στους δύο Κύπριους φοβάται την αποτυχία σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη Συνολική Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πρώτου Σταδίου (TEA) της Κύπρου, καθώς η τιμή του δείκτη TEA που καταγράφηκε είναι η χαμηλότερη τα τελευταία τριετία (12% το 2016/2017, 7,3% το 2017/2018, 3,9% το 2018/2019). Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η νεοεμφανιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό (7,6% το 2016/2017, 3,6% το 2017/2018, 1,2% το 2018/2019). Οι δυσκολίες πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους εξόδου από την επιχείρηση, ενώ το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τον ΤΕΑ της Κύπρου παραμένει με την πάροδο των ετών. Το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας προτρέπει την ανάγκη βελτίωσης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο σχολικό επίπεδο, καθώς και βελτίωσης της προβολής των επιχειρηματικών προγραμμάτων που διατίθενται για νέες επιχειρήσεις και ενίσχυσης της πρόσβασης νέων επιχειρήσεων σε χρηματοοικονομικούς πόρους.

Συνολικά, ενώ η Κύπρος απομακρύνεται από τα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, τα αποτελέσματα της GEM 2018/2019 αποκαλύπτουν ότι το επιχειρηματικό της οικοσύστημα εξακολουθεί να επηρεάζεται. Παρά όλες τις προσπάθειες για την αύξηση της δραστηριότητας εκκίνησης, αυτή η δραστηριότητα στοχεύει κυρίως στην τοπική αγορά. Ωστόσο, είναι απαραίτητο για την Κύπρο να αυξήσει τον αριθμό των επιχειρηματιών μετασχηματισμού που μπορεί να είναι διαταραχές σε παγκόσμια κλίμακα.

Η αύξηση της πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους, ειδικά για επιχειρηματικές προσπάθειες σε αρχικό στάδιο και υψηλού κινδύνου, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του δυναμικού της χώρας να ανταγωνιστεί στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Παρομοίως, η ενίσχυση της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα σε σχολικό επίπεδο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να συμβάλει στη μείωση του φόβου της αποτυχίας, στην ελαχιστοποίηση της αντίστασης κινδύνου και στην καλλιέργεια μιας επιχειρηματικής κουλτούρας από νωρίς. Κατά τον ίδιο τρόπο, παρόλο που υπάρχει μια ποικιλία πρωτοβουλιών από διαφορετικά υπουργεία για την υποστήριξη του οικοσυστήματος εκκίνησης και την προσφορά προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη ενορχήστρωσης. Ο επικείμενος Υφυπουργός Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής θα μπορούσε ενδεχομένως να συντονίσει όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες στο μέλλον. Επιπλέον, η βελτίωση της ένταξης στα διάφορα προγράμματα επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να αυξήσει την προβολή και την αποτελεσματικότητά τους.

Η GEM επιτρέπει τη δημιουργία ετήσιων δεδομένων σχετικά με το επιχειρηματικό καθεστώς της Κύπρου και προωθεί τη σύγκριση με πολλές άλλες χώρες. Η φετινή έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Κύπρου τα τελευταία τρία χρόνια και χρησιμοποιεί δείκτες αναφοράς ευρωπαϊκών μέσων τιμών. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, παρέχει προτάσεις χάραξης πολιτικής. Φιλοδοξούμε ότι η έκθεση μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νησιού.

Κάθε χρόνο, η GEM παρέχει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των επιχειρηματιών σε κάθε οικονομία που συμμετέχει στη μελέτη. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, τα κίνητρα και την εκπαίδευση. Το φως του προφίλ των επιχειρηματιών παρέχει μια πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση του πώς ενεργοποιείται και διαμορφώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ηλικιακή κατανομή Το μέγεθος δείγματος APS της GEM περιλαμβάνει ενήλικες μεταξύ 18 και 64 ετών και έτσι μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες εμπλέκονται σε επιχειρηματική δραστηριότητα πρώιμου σταδίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, η ηλικιακή ομάδα 45-54 είναι η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο TEA (5,2%), ακολουθούμενη από τις ηλικιακές ομάδες 25-34 (4%) και 35-44 (4%). Τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι όλες οι ηλικιακές ομάδες περιλαμβάνουν χαμηλότερα ποσοστά επιχειρηματικής δραστηριότητας που είναι το αποτέλεσμα του χαμηλότερου ποσοστού ΤΕΑ που καταγράφηκε φέτος. Ωστόσο, ορισμένες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν δυσανάλογη μείωση σε σύγκριση με πέρυσι. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 2016/2017 και 2017/2018, το ποσοστό συμμετοχής των ΤΕΑ των νεότερων ηλικιακών ομάδων 2018/2019 μειώθηκε. Συγκεκριμένα, τα προηγούμενα χρόνια η υψηλότερη συμμετοχή του ΤΕΑ καταγράφηκε μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών (17,7% το 2016/2017 και 10,5% το 2017/2018). Ωστόσο, το 2018/2019, η συμμετοχή της ηλικίας 25-34 στο TEA μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%.

Σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η επιχειρηματική δραστηριότητα της Κύπρου είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερη για τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Ενώ η υψηλότερη συμμετοχή ΤΕΑ στην Ευρώπη καταγράφεται από το 25-34 (11,2%) και την ηλικιακή ομάδα 35-44 (8,8%), στην Κύπρο το ποσοστό ΤΕΑ αυτών των ηλικιακών ομάδων είναι σημαντικά χαμηλότερο. Ομοίως, το 2018/2019 το χαμηλότερο ποσοστό επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο καταγράφεται μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων (18-24 ετών). Συνολικά, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι η συμμετοχή των νεότερων ηλικιακών ομάδων στο TEA στη συρρίκνωση. Αν και για την ηλικιακή ομάδα 18-24, αυτή η χαμηλή συμμετοχή μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία των ανδρών και στην υψηλή συμμετοχή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συμμετοχή των νέων σε επιχειρηματική δραστηριότητα πρώτου σταδίου στην Κύπρο είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή μέση αξία. Η συμμετοχή των νεότερων γενεών στην επιχειρηματική δραστηριότητα μιας χώρας φέρνει νέες ιδέες και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επέκταση της ικανότητας καινοτομίας ενός έθνους. Διανομή φύλων και κίνητρα Ευθυγραμμισμένα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, τα αρσενικά τείνουν να συμμετέχουν περισσότερο στον ΤΕΑ σε σύγκριση με τις γυναίκες. Παρόλο που το συνολικό ποσοστό ΤΕΑ στην Κύπρο μειώθηκε το 2018/2019, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο η επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών όσο και των ανδρών στα πρώτα στάδια μειώθηκε κατά περίπου 50%. Επίσης, το 2018/2019 ο λόγος συμμετοχής γυναικών και ανδρών στο TEA είναι 0,6, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον λόγο 2017/2018 και υψηλότερος από τον λόγο 2016/2017 (0,4). Η αναλογία συμμετοχής γυναικών και ανδρών TEA του τρέχοντος έτους ευθυγραμμίζεται επίσης με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο ποσοστό (0,6). Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι αν και η κατανομή των φύλων στη δραστηριότητα ΤΕΑ έχει βελτιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση προκειμένου να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών στην Κύπρο.

Εκτός από τα ποσοστά ανδρικής και γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας πρώιμου σταδίου στην Κύπρο και στην Ευρώπη, περιλαμβάνονται επίσης τα κίνητρα που οδηγούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το 2018/2019 Κύπρος, η πλειοψηφία των ατόμων που συμμετέχουν στον ΤΕΑ συνδέουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με κίνητρα ευκαιρίας. Ωστόσο, σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες στην Κύπρο είναι πιο πιθανό να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω της αναγκαιότητας. Αυτή η τάση είναι παρόμοια με την ανισορροπία που βασίζεται στο φύλο και εντοπίζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο GEM, καθώς η επιχειρηματικότητα βάσει ευκαιριών είναι υψηλότερη για τους άνδρες από τις γυναίκες και η επιχειρηματικότητα με γνώμονα την ανάγκη είναι υψηλότερη για τις γυναίκες από τους άνδρες. Στην Κύπρο το 2018/2019, 4,8% των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων και 4,3% των κατόχων προπτυχιακών / κολλεγίων συμμετέχουν στο ΤΕΑ. Στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι το 9,9% των κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων και το 6,8% των κατόχων πτυχίου / πτυχίου συμμετέχουν στο ΤΕΑ. Συγκεκριμένα, το 2016/2017, το 14% των μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων και το 12,9% των κατόχων πτυχίου κολλεγίων / προπτυχιακών συμμετείχαν στο ΤΕΑ, ενώ το 2018/2017, 9,2% των μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων και 9,9% των κατόχων πτυχίου κολλεγίων / προπτυχιακών σπουδών συμμετείχαν στην ΤΕΑ. Όπως συνοψίζεται στο Σχήμα 3.14, η πιο αξιοσημείωτη μείωση κατά τη διάρκεια των ετών καταγράφεται στην ομάδα του πληθυσμού που έχει λάβει εκπαίδευση γυμνασίου ή χαμηλότερη.