Кіпр

На сьогоднішній день в результаті нової хвилі глибоких трансформативних інновацій підприємництво та інновації стають ключовими рушіями економічного зростання та процвітання. Завоювання та підтримка позиції на міжнародній арені підприємництва та інновацій стає головним пріоритетом для кожної країни, яка прагне встановити основи майбутнього стійкого економічного зростання. Кіпрська Республіка визнає вікно можливостей, що її чекає попереду, і вона рішуче формулює необхідні умови, які дадуть змогу рости науковій, підприємницькій та інноваційній екосистемі. Призначення Першого Головного Вченого з питань досліджень та інновацій, створення Кіпрської рамки досліджень та інновацій, а також безліч останніх дій міністерств демонструють готовність перетворити країну у цьому напрямку. Протягом останніх двадцяти років Global Entrepreneurship Monitor (GEM) є провідним світовим дослідженням підприємництва, що охоплює всі географічні регіони та економічний рівень. Концептуальна основа GEM включає в себе комплексний набір показників щодо підприємництва, що дозволяє будувати детальні профілі підприємництва в кожній економіці, що бере участь. Сюди відносять ставлення громади до підприємництва, характеристики, мотивації та амбіції підприємців, якість підприємницьких екосистем у різних економіках. Він також витягує дані про умови підприємницької екосистеми кожної країни.

Описуючи стан підприємницької діяльності, її характеристик, а також факторів, що впливають на неї, є важливим кроком до прийняття зважених та ефективних рішень щодо прийняття політик, що враховують швидко мінливий технологічний, економічний та соціальний ландшафт. Це вже третій рік поспіль, що Кіпр бере участь у GEM, надаючи таким чином ретроспективні дані, що дозволяють ідентифікувати зміни підприємницького ландшафту країни. Метою цьогорічного національного звіту від GEM є надання глибокого огляду зміни динаміки підприємницької екосистеми Кіпру протягом останніх років, надання можливості виявити ранні тенденції та сприяти їх порівнянню з однаковими показниками на європейському рівні. Результати GEM у Кіпрі 2018/2019 можуть слугувати потужним інструментом інформування про підприємництво та інноваційну політику країни. З іншого боку, сприйняття суспільством підприємництва покращилось порівняно з попередніми роками, і більша частина населення вважає, що високий статус пов’язаний з успішними підприємцями (61,5% у 2017/2018, 67,6% у 2018/2019). Так само зросла увага ЗМІ до підприємництва (50,5% у 2017/2018, 54,3% у 2018/2019). Очікуваний вплив підприємницької діяльності на Кіпрі щодо нових робочих місць покращився. Порівняно з попередніми роками більша кількість підприємців на Кіпрі передбачає одну чи більше робочих місць, що виникають у результаті їх підприємницької діяльності в наступні роки (34% очікують 1-5 нових робочих місць, 22,4% очікують більше 6 робочих місць). У 2018/2019 роках фізична та комерційна та інфраструктура послуг залишаються найважливішими сильними сторонами підприємницької екосистеми на Кіпрі. Освіта підприємницької діяльності на рівні після школи значно покращилася цього року, а також визначилася як сильна екосистема.

Незважаючи на ці покращення, впевненість населення щодо можливостей ініціювати підприємницьку діяльність протягом багатьох років знижувалася (52,4% у 2016/2017, 46,4% у 2017/2018, 45,9% у 2018/2019), тоді як страх перед невдачею залишається надзвичайно високим, оскільки приблизно кожен другий кіпріот побоюється невдачі щодо підприємницької діяльності. Це має прямий вплив на загальну підприємницьку діяльність на ранніх етапах, оскільки зафіксоване значення цього індексу є найнижчим за останні кілька років (12% у 2016/2017, 7,3% у 2017/2018, 3,9% у 2018/2019). Порівняно з попередніми роками зароджена підприємницька діяльність значною мірою зменшилась (7,6% у 2016/2017 р., 3,6% у 2017/2018 р., 1,2% у 2018/2019 рр.). Труднощі з доступом до фінансових ресурсів є однією з найважливіших причин початку бізнесу, тоді як гендерний розрив зберігається протягом багатьох років. Підприємницька екосистема країни постійно наполягає на необхідності вдосконалення підприємницької освіти на рівні школи, а також покращення наочності підприємницьких програм, доступних для нового бізнесу та посилення доступу нових підприємств до фінансових ресурсів.

Загалом, хоча Кіпр відходить від років фінансової рецесії, результати GEM 2018/2019 показують, що його підприємницька екосистема все ще уражена. Незважаючи на всі зусилля, спрямовані на збільшення своєї стартової діяльності, ця діяльність в основному орієнтована на місцевий ринок. Однак для Кіпру необхідно збільшити кількість підприємців-трансформаторів, які можуть бути руйнівними в глобальному масштабі. Розширення доступу до фінансових ресурсів, особливо для підприємницьких старт-апів на ранній стадії та з високим ризиком, є необхідним для покращення потенціалу країни конкурувати на міжнародній підприємницькій арені. Аналогічно, підвищення рівня підприємницької освіти на шкільному рівні може значною мірою сприяти зниженню страху перед невдачею, мінімізації ризику та ризику розвитку підприємницької культури на ранній стадії. У той же самий момент хоча є різноманітні ініціативи різних міністерств щодо підтримки екосистеми, що стартують та пропонуються програм підприємництва, в даний час існує недостатня організація процесу. Майбутній заступник Міністерства інновацій та цифрової політики, можливо, може координувати всі відповідні ініціативи в майбутньому. Крім того, вдосконалення інтеграції різних програм підприємництва може підвищити їхню видимість та ефективність.

GEM дозволяє генерувати щорічні дані про статус підприємництва на Кіпрі та сприяє порівнянню з кількома іншими країнами. Цьогорічний звіт надає уявлення про підприємницьку діяльність Кіпру протягом останніх трьох років та використовує показники середніх європейських цінностей. Спираючись на ці результати, він надає рекомендації щодо формування політик. Ми прагнемо, щоб цей звіт послужив корисним інструментом для посилення підприємницької активності на острові.

Щорічно GEM надає інформацію про профіль підприємців у кожній економіці, яка бере участь у дослідженні. Сюди входить інформація про вік, стать, мотиви та освіту. Проливаючи світло на профіль підприємців дослідження забезпечує більш глибоке розуміння того, як підприємницька діяльність запускається та формується. Розподіл за віком, розмір вибірки включають в себе дорослих віком від 18 до 64 років, тому він може надати інформацію про те на скільки різні вікові групи займаються підприємницькою діяльністю на ранньому етапі. За підсумками цього року вікова група 45-54 років є віковою групою з найбільшою участю (5,2%), за нею – вік 25-34 (4%) та 35-44 (4%). Результати цього року показують, що всі вікові групи включають нижчий рівень підприємницької активності, що є результатом нижчого показника зафіксованого в цьому році. Однак деякі вікові групи демонструють непропорційне зменшення порівняно з минулим роком. Порівняно з результатами 2016/2017 та 2017/2018, показник залучення молодших вікових груп у 2018/2019 зменшився. Зокрема, у попередні роки найбільша участь була зафіксована серед вікової групи 25–34 роки (17,7% у 2016/2017 та 10,5% у 2017/2018). Однак у 2018/2019 р участь когорти 25–34 років зменшилась більш ніж на 50%.

Порівняно із середньоєвропейським рівнем, підприємницька активність Кіпру також помітно нижча для молодих вікових груп населення. У той час як найвищий рівень участі в Європі відзначається у віці 25–34 (11,2%) та віці 35–44 роки (8,8%), на Кіпрі рівень залученості у цих вікових групах надзвичайно нижчий. Так само у 2018/2019 рр найнижчий показник підприємницької діяльності на ранньому етапі на Кіпрі зафіксовано серед наймолодшої вікової групи (18-24 роки). В цілому результати цього року показують, що участь молодих вікових груп  зменшується. Незважаючи на те, що для вікової групи 18-24 роки така низька участь може бути частково віднесена до обов’язкової військової служби чоловіків та високого залучення молоді до вищої освіти, залучення молоді до ранньої підприємницької діяльності на Кіпрі помітно нижче, ніж відповідного європейського середнього значення. Залучення підростаючих поколінь до підприємницької діяльності країни приносить нові ідеї та може значно сприяти розширенню інноваційного потенціалу країни. За розподілом статі та мотивів, порівнюючи з результатами попередніх років, результати цього року показують, що на Кіпрі, як і в Європі, чоловіки, як правило, більше залучені до початку бізнесу порівняно з жінками. Незважаючи на те, що загальний рівень початку бізнесу на Кіпрі був знижений у 2018/2019 рр, результати показують, що як серед жінок, так і чоловіків підприємницька діяльність на ранньому етапі зменшилася приблизно на 50%. Також у 2018/2019 рр відношення участі жінок до чоловіків становить 0,6, що співвідноситься зі співвідношенням 2017/2018 та вище, ніж співвідношення 2016/2017 (0,4). Цього року співвідношення участі жінок та чоловіків у початку бізнесу також узгоджується із відповідною середньою європейською нормою (0,6). Ці результати підкреслюють, що, хоча розподіл статей для початку бізнесу був покращений за останні два роки, необхідні подальші дії для підтримки та сприяння підприємницькій діяльності серед жінок на Кіпрі мають впроваджуватись.

Окрім темпів чоловічої та жіночої підприємницької активності на ранньому етапі на Кіпрі та в Європі, також входять мотиви, що сприяють підприємницькій діяльності. У 2018/2019 рр на Кіпрі більшість осіб, залучених до початку бізнесу, пов’язують свою підприємницьку діяльність з мотивами нових можливостей. Однак, порівняно з чоловіками, жінки на Кіпрі частіше займаються підприємницькою діяльністю через необхідність. Ця тенденція схожа на гендерно-мотивовий дисбаланс, визначений у європейських країнах, що беруть участь у GEM, оскільки підприємництво за можливості є вищим у чоловіків, ніж у жінок, а спричинене необхідністю підприємництво вище серед жінок, ніж чоловіків. На Кіпрі у 2018/2019 роках до початку бізнесу залучено 4,8% аспірантури чи доктора та 4,3% власників ступеня бакалавра/коледжу. У Європі результати цього року показують, що 9,9% докторантури та 6,8% власників ступеня бакалаврату/коледжу залучені до початку бізнесу. Зокрема, у 2016/2017 рр було залучено 14% аспірантів/докторантів та 12,9% випускників коледжів/бакалавратів, тоді як у 2018/2017 рр 9,2% аспірантів/докторів та 9,9% випускників коледжів/бакалавратів. Найбільш помітне скорочення за ці роки спостерігається у групі населення, яка отримала середню або нижчу освіту.