Επιχειρηματικότητα στο

Ουκρανία

Posted on

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ουκρανία έχει λάβει νέες μορφές που ενσωματώνονται στις παγκόσμιες επιχειρηματικές και κοινωνικές τάσεις. Σήμερα το επιχειρηματικό μυαλό χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και πρέπει να βασίζεται έντονα στη δημιουργικότητα και στον κοινωνικό προσανατολισμό – όλα αυτά καθίστανται απαραίτητα κριτήρια σε μια σύγχρονη και πολύ ανταγωνιστική συγκυρία. Μεταξύ των σύγχρονων τάσεων της […]

Επιχειρηματικότητα στο

Ισπανία

Posted on

Η επιχειρηματικότητα ορίζεται με τον ευρύτερο δυνατό όρο, δηλαδή ότι δεν περιορίζεται στη δημιουργία εταιρειών, αλλά περιλαμβάνει δραστηριότητες από όλους τους άλλους τομείς όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι κόσμοι της τέχνης και του αθλητισμού και της επιστήμης. Η επιχειρηματικότητα ορίζεται με τον ευρύτερο δυνατό όρο, δηλαδή ότι δεν περιορίζεται στη δημιουργία εταιρειών, αλλά περιλαμβάνει δραστηριότητες […]

Επιχειρηματικότητα στο

Πορτογαλλία

Posted on

Η λέξη «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» αγνοήθηκε σχεδόν εντελώς, ή ακόμη και άγνωστη, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν, όπως αναφέρθηκε σε όλα τα άλλα πλαίσια, ήταν απαραίτητο να καλυφθεί το κενό που δεν μπορούσαν να καλύψουν οι κερδοφόρες περιοχές του κράτους και των εταιρειών, σε τομείς κοινωνικής ανάγκης, δικαστικά δικαιώματα των πιο μειονεκτουσών κοινοτήτων […]

Επιχειρηματικότητα στο

Μολδαβία

Posted on

Η επιτυχημένη ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας δεν είναι δυνατή χωρίς ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη δραστηριότητα της επιχειρηματικότητας. Ο βασικός νόμος που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, είναι ο νόμος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτό, η «επιχειρηματική δραστηριότητα» […]

Επιχειρηματικότητα στο

Ιταλία

Posted on

Γενικά, σε όλη την Ιταλία, οι κοινωνικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν σημαντικές δυνατότητες για τη συνολική ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ευκαιρία απασχόλησης στη νότια Ιταλία, όπου ο τρίτος τομέας δίνει απασχόληση στο 18% του συνολικού αριθμού που απασχολείται σε ολόκληρη τη νότια Ιταλία (πρόκειται κυρίως για […]

Επιχειρηματικότητα στο

Γεωργία

Posted on

Η Γεωργία έχει λάβει αρκετή δημοσιότητα ως δυνητικός επενδυτικός προορισμός τα τελευταία χρόνια. Η χώρα κέρδισε επαίνους για την τολμηρή της προσέγγιση στις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική πολιτική. Ενώ είναι αλήθεια ότι η Γεωργία σημείωσε τεράστια πρόοδο σε ζητήματα όπως η διαφθορά, η εξέταση της δομής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζουν […]

Επιχειρηματικότητα στο

Κύπρος

Posted on

Επί του παρόντος, στην κορυφή ενός νέου κύματος  μετασχηματιστικών καινοτομιών, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία γίνονται οι βασικοί μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Η απόκτηση και η διατήρηση μιας θέσης στον διεθνή χώρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθίσταται κορυφαία προτεραιότητα για κάθε χώρα που προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια για ένα μέλλον ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης. […]

Επιχειρηματικότητα στο

Βέλγιο

Posted on

Οι πολιτικές επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς στοχεύουν να προσφέρουν σε όλους τους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες να δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιχείρηση, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους ομάδα. Αυτή είναι μια σημαντική απαίτηση για την επίτευξη του στόχου της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Είναι επίσης ένα μέσο για την αντιμετώπιση […]

Επιχειρηματικότητα στο

Λευκορωσία

Posted on

Η Λευκορωσία βλέπει όχι μόνο την ποσοτική ανάπτυξη αλλά και την ποιοτική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια. Σημαντικό μέρος του ιδιωτικού τομέα εργάζεται σκληρά για την ανάπτυξη της σφαίρας των υπηρεσιών. Η ταχεία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση και τα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση επεξεργάζονται το πρόγραμμα για […]

Επιχειρηματικότητα στο

Αρμενία

Posted on

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Αρμενία Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια ευρέως ερευνητική ιδέα σε όλο τον κόσμο και εμφανίζεται στο επίκεντρο των κοινωνικών επιστημών, της συμπεριφοριακής επιστήμης και της επιχειρηματικότητας. Αποσκοπεί στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων μέσω επιχειρηματικών πρακτικών. Η ιδέα αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο για την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων, όπως η πείνα, η φτώχεια, η […]