Internationale training in Moldavië

De Internationale training vond plaats op 7-16 augustus 2019
Deze training was gericht op het creëren van empowerment van jeugdwerkers in termen van hun kennis van creatief en cultureel ondernemerschap & en creatief en cultureel ondernemerschapsonderwijs in het bijzonder. De training bestond uit een mix van verschillende elementen. Het had een theoretisch deel over de concepten sociaal ondernemen & creatief en cultureel onderschap, niet formeel leren en informele activiteiten over creatief denken en ontwikkeling van innovatieve ideeën, maar bestond ook uit praktische oefeningen over het lesgeven in creatief en cultureel ondernemerschap aan NEET’s. Als resultaat van de training hebben de jeugdwerkers de basiskennis gekregen die voldoende is voor het overdragen van de kennis over creatief en cultureel ondernemerschap aan de NEET’s uit hun land. Deze kennis zullen zij samen met hun collega’s jeugdwerkers verder zullen ontwikkelen tijdens hun jobschaduwing in diverse EU-landen.

You Rock!

Aan de training hebben deelnemers (3 mensen per organisatie) uit 10 verschillende landen/ partners deelgenomen. De landen werden vertegenwoordigd door volgende organisaties:

– Jeugdorganisatie DRONI, Georgië
– jongerencentrum “Fialta”, Wit-Rusland
– ADVIT, Moldavië
– Ontwikkelingscentrum Pangeya, Oekraïne
– PlanBe, Plan it be it, Cyprus
– Geoclube -, Portugal
– ASSOCIACIÓ CULTURAL TABALÀ, Spanje
– CODEC vzw, België
– Youth Mix, Armenië
– Associazione Connecting Europe, Italië

Alle deelnemers zijn intelligente persoonlijkheden en zijn jeugdwerkers die bekend zijn met creatief cultureel ondernemerschap en creatief cultureel ondernemerschaps onderwijs. Zij maken allemaal deel uit van het team van een van de partnerorganisaties, kunnen op een goed niveau in het Engels van spreken en schrijven. Ook zijn zij allemaal ouder dan 18 jaar. Alle deelnemers hebben zich verbonden om beschikbaar zijn om deel te nemen aan de gehele duur van het project, inclusief de training in Moldavië, lokale labs, de wedstrijd, 2 deelnemers van partners uit de Oostelijk Partnerschaps Landen zijn beschikbaar voor jobschaduwing, seminar in België, verspreidings- en valorisatie fasen.

De training was  gebaseerd op de specifieke behoeften van de deelnemers en partnerorganisaties en er werd van de deelnemers een hoge mate van actieve participatie verwacht. Diversiteit, zoals bijv. in de groep deelnemers werd beschouwd als een hulpmiddel voor de uitwisseling en overdracht van competenties. Ook is er speciale aandacht besteed aan de interculturele dimensie van dit project. De facilitators hebben gezorgd dat er een ondersteunende leeromgeving gecreëerd werd, waarin deelnemers werden aangemoedigd en gecoacht werden terwijl ze uitdagingen aangingen die bijdroegen aan hun persoonlijke, professionele en organisatorische ontwikkeling. Het leren vond zowel op individueel niveau als in synergetisch groepsproces plaats. Tijdens de training werden verschillende niet-formele lesmethodes gebruikt, zoals bijvoorbeeld in groepen. tweetallen en individuele discussies en gesprekken, brainstorming, buzz groepen, debatten, energizers, presentaties, etc.

De training werd geleid door professionele trainers en organisatoren.

Olesea Solpan – Fortuna (Trainer)

Olesea heeft als voorzitter van GEN Moldova (Global Entrepreneurship Network) een leidende rol in de opleiding van startups in Moldavië, .
Ze is als spreker, mentor, groepscoach en experimenteel trainer betrokken geweest bij projecten gericht op bedrijfsontwikkeling op zowel internationaal als nationaal niveau. Haar interesses liggen in het ondersteunen van ondernemers bij het creëren, lanceren en het ontwikkelen van bedrijven op nationaal en internationaal niveau, name op het gebied van creatieve industrieën en duurzame bedrijfsmodellen.


Tudor Arnăut (Trainer)

Tudor werkt als journalist en freelance trainer. Erasmus+ is een inspiratiebron geworden voor zijn dagelijkse werk.
“Netwerken met de mensen van over de hele wereld is het belangrijkste wat me overkomt.”Natalia Roelofs (projectmanager)

Natalia is sinds 2004 betrokken bij jeugdwerk en niet-formeel jongerenwerk. Ze heeft een enorme ervaring met het plannen en beheren van de EU-programma’s (inclusief Erasmus+, EYF, EuropeAids, Horizon 2020) en heeft een masterdiploma in Europese project planning en projectbeheer. Natasha is sinds 2016 lid van de trainerspool van JINT vzw (Vlaamse Nationaal agentschap, België) en geeft TEC-trainingen in Vlaanderen, België.De training was gericht op het krijgen van een algemeen idee over ondernemerschap en de basis van de beroepsjargon rond ondernemerschapsonderwijs: verschillen tussen de verschillende soorten ondernemerschap, wat een ondernemer is en veel voorkomende redenen voor het falen van een onderneming. De groep onderzocht welke middelen er op nationaal niveau bestaan om creatieve ondernemers te helpen om nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Om duidelijkheid te krijgen over de verschillende soorten ondersteuning die ondernemers of mensen die willen gaan ondernemen kunnen krijgen, identificeerde de deelnemers verschillende groepen belanghebbenden die op lokaal niveau een vitale rol spelen bij het omzetten van een bedrijfsidee in een valide onderneming met groeipotentieel. Ook is er gekeken wat de rollen en bijdragen van de groep belanghebbenden zijn in de verschillende fasen. Tenslotte is ook de interactie van de verschillende groepen belanghebbenden, ecosysteem-noties en hoe initiatieven die door gemeenschap gestuurd worden kunnen worden vormgeven.

Voordat de deelnemers naar het project kwamen, kregen ze een aantal taken als huiswerk. Zo hebben ze presentaties voorbereid over lokaal verborgen erfgoed en hoe deze gebruikt kan voor toekomstige zakelijke projecten. Ook moesten ze de relevante hubs, centra en universiteiten identificeren die kunnen helpen bij het verbeteren van zakelijke, culturele of sociale projecten. Al de 10 landen hebben deze huiswerk presentaties gegeven.

De deelnemers kregen de kans om “ZIP house Excellence Center in Fashion” te bezoeken en spraken met de directeur van ZIP house, betrokken partijen en ondernemers van het “Fashion Acceleration Program-cohort” en de “Creative Business Cup-winnaars” van 2014 en 2019. Sommige deelnemers gingen ook naar het ARTCOR-centrum waar we een vertegenwoordiger gevraagd hadden die ons te vertellen over wat het centrum voor creatieve industrieën van plan is voor het lopende jaar en de volgende jaren.

Hoe kan een project zijn zonder interculturele avonden? Aangezien er in het project 10 landen vertegenwoordigd waren, bereidde elk team presentaties voor over hun cultuur, lokale drankjes en eten, en gaven sommigen souvenirs cadeau.