ინტელექტუალური შედეგები

პროექტის განმავლობაში ჩვენ ერთად შევქმნით შემდეგ ინტელექტუალურ მასალებს:

სახელმძღვანელოს შემუშავება:

იგი შემუშავდება ძირითადად სტაჟირებისას, სტაჟიორებისა და მასპინძელი ორგანიზაციის ახალგაზრდული მუშაკების ერთობლივი ძალისხმევით. იგი შედგება 4 ძირითადი ნაწილისაგან: შესავალი და ევროპული პოლიტიკა სოციალური და შემოქმედებითი მეწარმეობის სფეროში, თეორიული ცნობები ზოგადი ხელოვნების დონის შესახებ, განმარტებები და მიზეზები, რომლებიც ემყარება კ/ კ მ განათლებას და უმნიშვნელოვანესია უმუშევარი ახალგაზრდებისთვის.
პრაქტიკული ნაწილი მოიცავს NFE სავარჯიშოებსა და სემინარებს, კ/კ მ განათლებასთან დაკავშირებულ იდეებზე, ხოლო საბოლოო ნაწილი ეძღვნება ლაბორატორიების ანალიზს და კონკურენციას, როგორც საუკეთესო პრაქტიკას, რომელიც წარმოადგენს რეკომენდაციებს და შესაძლო რისკების შემსუბუქებას.

ონლაინ პლატფორმის შემუშავება:
ეს არის ვებ გვერდი ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის შესახებ, რომელიც მოიცავს ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის თეორიულ ინფორმაციას მეწარმეობის სფეროში ევროპულ დოკუმენტებსა და პოლიტიკაზე, ახალგაზრდა მეწარმეების შესაძლებლობებს (სახსრები, კონკურსები), სასარგებლო ბმულებს და მასალებს  კ/ კ მ -სთან თვითგანვითარების მიმართებაში, შემთხვევების შესწავლას და საუკეთესო პრაქტიკებს, ასევე კომუნიკაციის ფორუმს, რომელიც ახალგაზრდა მეწარმეებს შესთავაზებს იდეებს, გამოწვევებს, მეთოდებს და რისკებს.